Partner
Foto: KWS RundveePartner

Stikstof vangen en eiwit produceren?

Zaai Snelle Lente Rogge na de maïs. Want met Snelle Lente Rogge als vanggewas voldoe je aan de nitraatrichtlijn; reststikstof ‘vangen’ om zo uitspoeling op maïspercelen zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast is Snelle Lente Rogge goed geschikt om in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel droge stof en eiwit. Daarmee voorziet het uitstekend in de behoefte meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en minder afhankelijk van dure externe eiwitbronnen. Dat zijn de ervaringen die de afgelopen jaren op brede schaal in proeven en in de praktijk zijn opgedaan. Snelle Lente Rogge heeft zich bewezen!

Snelle Lente Rogge is een uniek product afkomstig uit de hybride-rogge-veredeling van KWS. Het gewas is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Het combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent.

Dit zijn de voordelen van de teelt van Snelle Lente Rogge in combinatie met tijdig rijpe maïs :

 • Snelle Lente Rogge onderscheidt zich ten opzichte van de traditionele snij- of bladrogge door meer uitstoeling (meer stengels) per plant en een snellere lengtegroei in het vroege voorjaar. Dit resulteert in een duidelijke meeropbrengst in droge stof en eiwit per hectare.
 • Voor een vergelijkbare tot hogere opbrengst per hectare is met Snelle Lente Rogge ten opzichte van de traditionele snij- of bladrogge maar de helft van de hoeveelheid zaaizaad nodig (80 t.o.v. 160 kg zaaizaad wanneer gekozen wordt om te oogsten). Dat maakt Snelle Lente Rogge prijstechnisch gezien interessant.
Foto: KWS
Foto: KWS
 • Tijdig rijpe maïs van KWS en Snelle Lente Rogge behalen samen de hoogste eiwitopbrengst per hectare en daarmee meer dan gras (± 2.000 kg met maïs en Snelle Lente Rogge t.o.v. 1.600 tot 1.800 kg met gras).
 • Snelle Lente Rogge is in staat zich direct na zaai, in de winter en in het vroege voorjaar =snel te ontwikkelen. Het behaalt met 3.500 tot 5.000 kg ds per ha en 15-18% eiwit (600-900 kg eiwit) bij oogst in april een duidelijk hogere ds-opbrengst dan gangbare snij-/bladrogge, triticale en Italiaans raaigras.
 • Maïs en Snelle Lente Rogge halen daarmee samen dan ook de hoogste voederwaardeopbrengst per hectare.
 • Snelle Lente Rogge fungeert door zaai tussen begin september en eind oktober als vanggewas van overtollige stikstof en voorkomt daarmee nitraatuitspoeling.
 • Doordat het perceel jaarrond in gebruik is en bedekt blijft, is een effectieve CO2-vastlegging een feit.
 • Door de diepe beworteling van Snelle Lente Rogge verbetert de bodemstructuur.
 • De diepe beworteling en de na de oogst achtergebleven wortel- en stoppelmassa hebben een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid.
 • De stikstofefficiëntie van Snelle Lente Rogge en tijdig rijpe maïs van KWS is gunstiger dan van gras.
 • De teelt van Snelle Lente Rogge heeft qua ontwikkeling en qua opbrengst geen gevolgen voor de volgteelt maïs. Dit in tegenstelling tot de teelt van maïs na het vanggewas gras of traditionele rogge die niet geoogst wordt. Hiermee is in de praktijk veel ervaring opgedaan.

Beste resultaat in combinatie met tijdig rijpe maïs

De hoogste eiwitopbrengst per hectare wordt gerealiseerd door jaarrond Snelle Lente Rogge te telen naast een tijdig afrijpend maïsras. Maar dan wel een ras waarvan in de proeven en in de praktijk is bewezen dat het vroegtijdig afrijpt in de kolf. Op die manier kan tijdig worden geoogst en wordt de maximale drogestofopbrengst en optimale energiedichtheid behaald.

KWS-maïsrassen worden geselecteerd op korrelvroegrijpheid en zijn daarmee bewezen vroeg. - Foto: KWS
KWS-maïsrassen worden geselecteerd op korrelvroegrijpheid en zijn daarmee bewezen vroeg. – Foto: KWS

In combinatie met de teelt van Snelle Lente Rogge zijn de maïsrassen MEGUSTO, JOHANINIO en GENIALIS het best geschikt. Snelle Lente Rogge is een tussengewas dat geen geld kost maar geld oplevert. Er wordt op een duurzame manier gewerkt aan biodiversiteit. Tijdig rijpe maïs in combinatie met Snelle Lente Rogge levert de schoonste ecologische footprint. De combinatie levert de laagste uitstoot aan broeikasgassen, het minste/efficiëntste verbruik van water, de laagste ammoniakemissie, de minste nitraatuitspoeling en de hoogste binding aan CO2. Dit resulteert in het feit dat naar tevredenheid al duizenden hectares Snelle Lente Rogge zijn gezaaid en geoogst als voedergewas.

Aanbevolen zaaihoeveelheid

De aanbevolen zaaihoeveelheid voor Snelle Lente Rogge is:

 • als vanggewas en om te maaien: 2 miljoen zaden/ha = 4 eenheden/ha (± 80 kg)*
 • als vanggewas: 1 miljoen zaden/ha = 2 eenheden/ha (± 40 kg)

*de aanbevolen hoeveelheid bij traditionele rogge is 130 tot 160 kg/ha

Zaai direct na de oogst van de maïs

Snelle Lente Rogge kan heel goed in één werkgang in combinatie met de stoppelbewerking na de oogst van de maïs worden gezaaid . Het ideale zaaitijdstip ligt tussen 1 september en eind oktober.

Stoppelbewerking en zaai van Snelle Lente Rogge in 1 werkgang. - Foto: KWS
Stoppelbewerking en zaai van Snelle Lente Rogge in 1 werkgang. – Foto: KWS

Inzaai na 1 oktober mogelijk

In Nederland heeft de wetgever bepaalt dat het vanggewas voor 1 oktober op zand- en lössgrond moet zijn gezaaid. Dat is van toepassing wanneer de maïs als silomaïs geoogst wordt. Wanneer besloten wordt de maïs als MKS of CCM te oogsten, mag de zaai van het vanggewas worden uitgesteld tot uiterlijk 31 oktober. Is dit de bedoeling? Meld dat dan voor 1 oktober aan RVO. Zaai van het vanggewas na 1 oktober mag niet meer met gras of Japanse haver, maar nog wel met Snelle Lente Rogge.

Beheer
WP Admin