Informateur Mariëtte Hamer tijdens de persconferentie na het aanbieden van het eindverslag aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Stikstof hoog op agenda bij formatiegesprekken

Het stikstofdossier heeft een bijzonder positie in de formatie van een nieuw kabinet. Dat blijkt uit het verslag dat informateur Mariëtte Hamer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een nieuw kabinet zou het beleid moeten verdelen over drie onderdelen: het herstelbeleid voor de korte termijn, de langetermijnmaatregelen en een derde categorie, met urgente, vaak complexe uitdagingen zoals de stikstofcrisis.

Geen tijd te verliezen in stikstofdossier

De meeste fractievoorzitters zijn het volgens Hamer eens dat er in dit dossier geen tijd te verliezen is, maar ook dat de oplossing complex is en vaak samen hangt met andere domeinen, “Concrete maatregelen op korte termijn lijken, hoe wenselijk ook, daarom niet haalbaar, of in ieder gevat niet voldoende”, schrijft Hamer.

Informateur Mariëtte Hamer adviseert VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag samen een document op te stellen dat als basis moet gaan dienen voor een nieuw regeerakkoord. In haar eindverslag concludeert Hamer dat VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie bereidheid hebben getoond om tot een coalitie te komen zonder elkaar bij voorbaat uit te sluiten. Daarmee haalt ze het meest positieve uit de formatie die in een impasse is geraakt. Ze roept VVD en D66 op om met een plan te komen, waarna andere partijen kunnen besluiten om daarbij aan te schuiven of niet.

Uitvoering geven aan stikstofvonnis

In het plan moeten voorstellen komen voor een herstelbeleid, transitiebeleid en de andere urgente, grote thema‘s. Het stikstofdossier is er daar een van. Vrijwel alle fractievoorzitters benoemden bij Hamer de noodzaak om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen en om uitvoering te geven aan het stikstofvonnis.

“Een voortvarende aanpak van de stikstofproblematiek en van het natuurherstel is essentieel: voor het bereiken van de natuurdoelstellingen, maar ook om ruimte te kunnen bieden aan maatschappelijke en economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken, waaronder de woningbouw en infrastructuur”, aldus Hamer.

Integrale oplossing op korte termijn

Net als bij de klimaatopgave pleiten de meeste partijen voor een integrale oplossing op een zo kort mogelijke termijn. Partijen verschillen echter van inzicht over de noodzakelijke maatregelen, en over de vraag of er – vooruitlopend op een integrale oplossing – op korte termijn onomkeerbare eerste stappen gezet kunnen worden.

D66 lijkt het meest uitgesproken over de stikstofaanpak. De partij van Sigrid Kaag vindt dat er in het regeerakkoord ambitieuze en afrekenbare doelen moeten worden vastgesteld, waarbij het stikstofvonnis onomwonden moet worden uitgevoerd. D66 hamert daarbij op snelle invoering en ook toetsing om te kijken of de ingezette doelen ook gerealiseerd worden. De partij vreest dat er anders te weinig actie wordt ondernomen. Een te zwakke aanpak zou volgens de partij niet alleen slecht zijn voor klimaat en natuur, maar ook voor het economisch herstel na de coronacrisis en de druk op de woningmarkt.

Urgenda-vonnis

Hamer wijst erop dat ook voor de klimaatopgave op korte termijn stappen gezet moeten worden om aan het Urgenda-vonnis te voldoen, naast de extra opgave vanwege de aangescherpte klimaatopgave. Hamer constateert dat bij de partijen consensus is dat de noodzakelijke kortetermijnmaatregelen geen ‘quick fixes’ moeten zijn, maar eerste, belangrijke stappen naar een integrale oplossing voor de klimaatopgave. In het sectoroverleg over duurzaamheid, waar Hamer met diverse natuur- en milieuorganisaties sprak, wordt het Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie 2021- 2030, van onder andere LTO, Natuurmonumenten en Bouwend Nederland, als een belangrijk compromis gezien waarin goede stappen worden gezet.

Herstel na coronacrisis

Naast stikstof en klimaat moeten Rutte en Kaag zich gaan richten op een akkoord over het herstel na de coronacrisis, met daarbij aandacht voor zorg, onderwijs, wonen en infrastructuur. Ook moet er aandacht zijn voor een duurzame economie. Volksgezondheid, waarin gezonde voeding een belangrijke rol speelt, staat ook op de opdrachtlijst voor een nieuw kabinet.

De Tweede Kamer is voor het voorstel van Hamer om de twee grootste partijen aan het werk te zetten. PVV-er Geert Wilders vindt het idee niks; hij wil nieuwe verkiezingen.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Voedsel productie ook op de agenda? Of zijn we binnen afzienbare tijd aan het shoppen langs legen voedselschappen?

Beheer
WP Admin