De kritieke melkprijs neemt toe, maar de stijging van de melkprijs overtreft de gestegen kosten. Daardoor stijgt de marge. - Foto: Anne van der Woude RundveeNieuws

Stijging kritieke opbrengstprijs van melk maar ook stijgende marge

Flynth Accountants voorspelt een toename van de marge met 8 cent per kilo melk over 2022.

De kritieke opbrengstprijs van melk voor 2022 springt gemiddeld zo’n 8 cent per kilo melk omhoog, van rond 36 in 2021 naar ruim 44 cent per kilo melk. De helft van de stijging van de kritieke opbrengstprijs van melk komt uit de gestegen voerkosten. De andere helft is een combinatie van hogere uitgaven voor bemesting, bewerkingskosten, diverse indirecte kosten en hogere netto-privé-uitgaven.

Dat meldt Flynth Accountants in een voorspelling van het resultaat van melkveebedrijven over 2022 op de site van Melkvee100plus.

Melkprijs in 2022 waarschijnlijk 16 a 17 cent hoger

Het goede nieuws is dat de melkprijs in 2022 waarschijnlijk 16 a 17 cent hoger uitkomt dan gerealiseerd is in 2021. Daardoor stijgt de marge en de reserveringscapaciteit met ongeveer 8 cent per kilo melk. De marge was in 2021 afgerond 4 cent per kilo melk. Dit jaar zal de marge dus uitkomen op een totaal van afgerond 12 cent per kilo melk.

Flynth verwacht dat op diverse melkveebedrijven de extra marge zal worden gebruikt om een inhaalslag te maken op onderhoud of uitgestelde investeringen in bijvoorbeeld werktuigen. Zwaar gefinancierde bedrijven zullen de mogelijkheid van extra aflossen meenemen. Er is ook een categorie ondernemers die beschikbare middelen inzet voor investeringen in “niet-agro-activiteiten” met rendementsverwachting, als appeltje voor de dorst.

Verwachte belastingdruk over 2022 ruim € 50.000

Los hiervan moeten liquide middelen beschikbaar blijven om straks te verwachten (hogere) belastingaanslagen te kunnen voldoen. Want voor het gemiddelde melkveebedrijf met ruim 1 miljoen kg melk is de verwachte belastingdruk over 2022 ruim € 50.000, oftewel ruim 5 cent per kg melk. Verwachting is dat hiermee de post privé-onttrekkingen in 2023 zal stijgen naar circa 7,5 cent per kilogram melk.

Voor de toekomst stelt Flynth dat het reëel is te verwachten dat zeker een deel van de kostenstijging permanent zal zijn. De kritieke opbrengstprijs voor de melk komt hiermee structureel op een hoger niveau.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin