Foto: Michel Velderman AlgemeenNieuws

Stigas waarschuwt voor gevaren van mestgassen

Stigas, arbodienst voor de land- en tuinbouw, grijpt de start van het bemestingsseizoen (16 februari) aan voor een waarschuwing over de gevaren van mestgassen.

Iedereen die met drijfmest werkt, kan er niet genoeg op gewezen worden dat er levensgevaarlijke mestgassen kunnen vrijkomen. Er gebeuren nog te vaak ernstige ongevallen met mestgassen, aldus Stigas. Zelfs ervaren mensen onderschatten nog vaak de risico’s.

Raadpleeg Arbocatalogus

Veiligheidsmaatregelen moeten een vaste routine worden. Stigas adviseert daarom de Arbocatalogus te raadplegen. Deze catalogus is met ondernemers en werknemers opgesteld die werken in sectoren waar mestverwerking plaatsvindt. De arbocatalogus bevat een handige checklist.

Daarnaast is de de e-learning mestgassen te raadplegen evenals de checklist LMRA mestgassen van Cumela Nederland te raadplegen.

Beheer
WP Admin