Nachtbeweiden is bij hitte een alternatief voor weiden overdag. RundveeNieuws

Stichting Weidegang: houd het prettig voor koe

Koeien moeten het wel prettig hebben in de wei, anders is het beter om ze binnen te houden met het zeer warme weer.

Dit zegt Kees-Jaap Hin, secretaris van de Stichting Weidegang. Naast een aangename temperatuur is voldoende gras vanzelf ook een belangrijke voorwaarde voor een prettig verblijf in de wei.

Hittestress en zonnebrand dreigen

Hin weet dat het op meerdere plaatsen in Nederland lastig wordt om binnen genoemde randvoorwaarden te blijven. Midden op de dag wordt het regelmatig te heet voor de koeien en dreigen hittestress en zonnebrand. Daarnaast stagneert de grasgroei en dreigt de zode te worden beschadigd als de koeien erop blijven lopen.

Waar alleen de warmte een probleem is, is het een optie om de koeien ’s morgens vroeg, ’s avonds en ’s nachts te laten weiden en ze overdag binnen te laten.

Criteria weidegang niet versoepelen

De stichting is naar zijn zeggen ‘absoluut nog niet bezig’ met het versoepelen van de criteria voor weidegang. Het weideseizoen is lang en een paar weken iets minder weiden hoeven volgens hem het aantal te klokken uren voorlopig niet in gevaar te brengen.

De Stichting Weidegang beperkt zich overigens tot goede adviezen over hoe om te gaan met weidend vee tijdens het huidige warme en droge weer. Er zijn geen strakke richtlijnen.

Beheer
WP Admin