Beworteling van onder natte omstandigheden gezaaide koolzaad. Steenmeel bindt vocht en nutriënten en geeft deze vrij aan het gewas.</p> <p><em>Foto: Ronald Hissink</em> AkkerbouwOpinie

‘Steenmeel verdient onderzoek’

Steenmeel is in de gangbare landbouw een onbekende bodemverbeteraar. Hierin kan echter wel eens verandering komen.

Uit het driejarige onderzoek Steenmeelpilot Veenkoloniën blijkt dat het gebruik van steenmeel – zeer fijngemalen lavasteen – op termijn leidt tot gezondere gewassen en hogere opbrengsten. Het verbetert de ‘accuwerking’ van de bodem: het vermogen om vocht en nutriënten te binden en weer vrij te geven aan het gewas.

Bodemvruchtbaarheid holt achteruit

Steenmeel kan zo hopelijk een bijdrage leveren aan een duurzame verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Die holt in zorgwekkend tempo achteruit. Dit door onder meer de toenemende intensivering van teelten en de alsmaar krappere bemestingsnormen. Meerdere onderzoeken maken duidelijk dat de essentiële bodemmineralen sterk uitgeloogd zijn in de Nederlandse bodems door zure neerslag en intensief gebruik.

Meer onderzoek bodemverbeteraar nodig

Bodemverbeteraar steenmeel verdient dan ook meer onderzoek. Want niet alle onderzoekresultaten zijn eenduidig genoeg om deze relatief dure ‘kattenbakkorrels voor de boer’ grootschalig toe te passen.

Er kleven ook bezwaren aan steenmeel, zoals hoge energiekosten voor het vermalen. Een opmerkelijk bijeffect van steenmeel kan dit echter weer compenseren. Het legt namelijk ook CO2 vast. Een jaarlijkse toediening van 1,5 ton steenmeel per hectare compenseert 1.770 autokilometers. Dat is een financiële compensatie waard.

Beheer
WP Admin