AkkerbouwOpinie

Starten in het voorjaar

In een lang groeiseizoen kan veel groeien. Laat oogsten geeft een weerrisico. Verleng daarom het groeiseizoen aan de voorkant.

In de akkerbouw is de wijze van telen de laatste dertig jaar flink gewijzigd. Eén van de belangrijkste veranderingen is de verlenging van het groeiseizoen. Zo is veel winst gerealiseerd op de akkerbouwbedrijven. Een langer groeiseizoen is natuurlijk prima. Immers, hoe meer groeidagen des te hoger de opbrengst. Er is meer tijd en licht om te groeien en te produceren.

Een langer groeiseizoen is mogelijk door betere rassen, gewasbescherming, bemesting en beregening. Ook de toegenomen mechanisatiemogelijkheden zijn een belangrijk aspect. Verlenging vindt vaak plaats aan het einde van het groeiseizoen, september en oktober. Maar is dat juist?

Verlengen van het groeiseizoen geeft een hogere opbrengst, maar heeft ook nadelen. Een voor de hand liggende is het verderven van de bodemstructuur. In het najaar net zo lang wachten tot de laatste kilo is gegroeid, met het risico dat het land te nat is om te oogsten, en dan met zware machines oogsten. Daar kan elke teler zich iets bij voorstellen, zeker na het natte najaar van 2012. Ook geeft een lang groeiseizoen in het najaar meer kans op een aantasting door sommige aaltjes, omdat een extra cyclus mogelijk wordt.

Het resultaat van de natte herfst is nu goed zichtbaar op percelen. Structuurverschillen zijn er van een afstand al uit te halen. Twijfels? Graaf maar eens in de bouwvoor. Het ene perceel ligt er goed bij, het andere staat nog vol met plassen en is erg nat. De vorst heeft de structuur nog onvoldoende hersteld. De winst van het langere groeiseizoen wordt tenietgedaan doordat het nieuwe seizoen start met een slechte bodemstructuur. Daarmee dreigen we in een vicieuze cirkel te komen van steeds later oogsten en een steeds latere start in het daaropvolgende seizoen. Deze cirkel moet doorbroken worden. En dat begint nu, in het voorjaar.

Een eerste voorwaarde om een lang groeiseizoen te realiseren is het maken van een goede vroege start. Ga pas het land op als het droog genoeg is, zeker op kleigrond. Beginnen met een goede bodemstructuur is de beste voorwaarde om te komen tot een lang groeiseizoen. Een oud gezegde luidt: ‘Aan het begin van het groeiseizoen een kluit in de aardappelrug, is aan het eind van het seizoen een kluit bij de oogst’.

Een goede structuur in het voorjaar geeft een betere groei, dus betere mineralenbenutting. In deze tijden van scherper wordende normering is dat een groot winstpunt. Nog een voordeel is de lichtintensiteit in het voorjaar. Deze is dan veel hoger dan in het najaar, waardoor er per dag meer kan groeien.

Ook valt winst te behalen door het rijpadensysteem in te voeren; het rijden op vaste paden. Met de steeds zwaarder wordende machines is dit een onvermijdelijke voorwaarde voor een goede bodemstructuur en bedrijfsvoering. De biologische sector heeft hiermee al veel ervaring opgedaan, waarvan velen kunnen leren.

Het is beter aan het eind van het jaar tijdig te oogsten en zodoende de winst mogelijk te maken in het voorjaar.

Beheer
WP Admin