Brecht Osinga. - Foto's: Anne van der Woude BoerenlevenAchtergrond

Stage in Zweden: ‘Boer kon naar een trouwerij’

Brecht Osinga liep stage in Zweden. Een vriendelijk land waar jonge boeren welkom zijn om de vergrijzing van de sector tegen te gaan.

Op stage gaan is een onderdeel van een opleiding. Leerlingen leren de praktijk kennen en stagebieders doen nieuwe ideeën op. In een reeks artikelen komen stagelopers en stagebieders aan het woord. Lees alle artikelen over stage.

Brecht Osinga: “Om een stageplek te vinden plaatste ik een oproepje op een Facebookpagina voor vraag en aanbod van agrarische stages. Ik kreeg veel reacties. Ik was al eens in Zweden geweest en vind het een fijn land. Ik koos voor dit bedrijf omdat de eigenaar zelf ook in Dronten op school had gezeten. Ze zijn nog maar een jaar boer en dat sprak me aan. Ik dacht: daar kan ik wel wat leren. Ze hebben 75 melkkoeien en 15 stuks vleesvee en ze werken biologisch, wat mij in de toekomst ook mooi lijkt, daar kon ik wat van opsteken. Ze hadden zelf voor Zweden gekozen omdat ze in Nederland geen boerenbedrijf hadden en het daar relatief betaalbaar mogelijk is om iets te beginnen. Daarbij is het een vriendelijk land. Ze hadden een land gezocht waar het leven goed is voor henzelf en hun kinderen.”

Lees verder onder de foto‘s.

Brecht Osinga (22) woont in Oudega (Fr.) op een melkveebedrijf. Ze deed mbo niveau 4 melkveehouderij en zit nu in het derde jaar agrarisch ondernemerschap dier en veehouderij Aeres Dronten. Ze liep stage bij familie Haasken in Torsö, Zweden op een biologisch veebedrijf.
Brecht Osinga (22) woont in Oudega (Fr.) op een melkveebedrijf. Ze deed mbo niveau 4 melkveehouderij en zit nu in het derde jaar agrarisch ondernemerschap dier en veehouderij Aeres Dronten. Ze liep stage bij familie Haasken in Torsö, Zweden op een biologisch veebedrijf.

Ik mocht alles doen

“Afgelopen zomer ben ik er vijf weken geweest. Ik verwachtte vooral een leerzame leuke stage en dat is het ook zeker geworden. Ik mocht alles doen. We raakten steeds beter op elkaar ingespeeld. Het verweiden van het vleesvee en het drachtige jongvee vond ik het leukst om te doen. We moesten de koeien met de veewagen naar andere percelen verplaatsen. Ze hebben me zo opgeleid dat ik alles onder de knie kreeg en zij naar Nederland konden voor een trouwerij. Na de stage mocht ik dus op het bedrijf passen. Ik heb nog steeds contact en als ik tijd heb, ben ik er altijd welkom om te komen werken. Het belangrijkste dat ik er leerde was het runnen van het bedrijf. Wat ik echt meeneem, is de manier van denken van de eigenaar over fokkerij, hij maakt berekeningen voordat hij beslissingen neemt.”

Koeien verplaatsen op het stagebedrijf in Zweden. - Foto: Brecht Osinga
Koeien verplaatsen op het stagebedrijf in Zweden. - Foto: Brecht Osinga

Bij mij thuis zijn er twee opvolgers

“Na de stage ben ik met twee klasgenoten een week op reis geweest in Zweden. We hebben Stockholm bezocht en nog een paar plaatsjes er omheen om een indruk te krijgen van het land. Voor school moest ik daarna een verslag schrijven, een presentatie houden en de klas te woord staan als een emigratiespecialist.

Bij mij thuis zijn er twee opvolgers, mijn broertje en ik. Als er geen ruimte is voor mij om het bedrijf over te nemen, wil ik naar andere mogelijkheden kijken. Zweden is interessant. De overheid wil daar juist graag boeren hebben om de vergrijzing van de sector tegen te gaan.”

Thuis is er een bedrijf met 70 melkkoeien, Brecht en haar broer willen beiden opvolgen.

Het was niet allemaal vlak weiland in Zweden, van de 142 hectare was 115 hectare ploegbaar. - Foto: Brecht Osinga

Tafereel in Zweden. Mocht het bedrijf thuis te klein zijn voor twee opvolgers, dan vindt Brecht Zweden een interessante optie. - Foto: Brecht Osinga

Wat souvenirs als herinnering aan de zomer in Zweden.

Beheer
WP Admin