AkkerbouwOpinie

Staatssecretaris in gesprek met boeren tijdens het Boerenforum

Een bijeenkomst van boeren en staatssecretaris Dijksma brengt verschillende zaken aan de oppervlakte. De praktijk versus het beleid.

Maandag 29 juni ontmoetten ruim dertig melkveehouders en akkerbouwers staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De bijeenkomst, Boerenforum genaamd, ging over bodemvruchtbaarheid en was georganiseerd in opdracht van de staatssecretaris.

Tijdens het Boerenforum vielen mij de volgend zaken op.

Dialoog met boeren zorgt voor meer begrip bij staatssecretaris over de dagelijkse boerenpraktijk 

Om te beginnen is het goed te constateren dat de staatssecretaris – toch niet diep geworteld in de dagelijkse praktijk van het boerenbedrijf – boeren opzoekt in de hoop een ander, aanvullend geluid te horen dan dat wat ze van belangenbehartigers en ambtenaren hoort. Het direct aanhoren van oordelen, wensen en knelsituaties uit de mond van direct betrokken boeren geeft een dieper begrip van de materie dan kennisgemiddelden of cases die je op A4’tjes krijgt aangereikt;

Problemen in de boerenpraktijk en de Haagse oplossingen daarvoor lopen ver uiteen

De ontmoeting bracht een mismatch aan het licht  tussen dat wat in de boerenpraktijk misgaat en de oplossing in de vorm van beleid. Er zijn parallelle werelden. De ene is er een van te veel dieren en dus te veel mest, waaraan Haagse beleidsmakers wat doen. De andere is er een van akkerbouwers en melkveehouders die constateren dat de vruchtbaarheid van hun grond over de hele linie aan het teruglopen is als gevolg van steeds krappere bemestingsnormen. Pw-getallen dalen significant en de mogelijkheden om via mest organische stof toe te dienen zijn te krap om op termijn productiviteit, draagkracht en vochthuishouding op peil te houden. Misschien worden op papier en gemiddeld over Nederland wel problemen opgelost, maar boeren kunnen het vanaf hun bedrijven moeilijk anders zien dan dat het paard achter de wagen wordt gespannen.

Opvallend: biologische en gangbare boeren zijn het eens over het koesteren van de bodem

Het is opvallend hoe zeer melkveehouders en akkerbouwers – biologisch én gangbaar – het er anno 2015 over eens zijn dat de bodem gezien moet worden als een complex levend organisme dat gevoed, verzorgd en gekoesterd moet worden om productief te blijven.

Beheer
WP Admin