Foto: SPNA AkkerbouwAchtergrond

SPNA: lichte toename bladschimmels in wintertarwe

Er is iets meer schimmelaantasting in Noordelijk graan. Dat blijkt uit de wekelijkse Graanziektebarometer van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA).

SPNA is de onderzoeksinstelling voor de akkerbouw op Noordelijke klei, met proefboerderijen in Nieuw-Beerta (Gr.) en Kollumerwaard (Fr.).

Meer gele roest

Op proefboerderij Kollumerwaard bleef de aantasting door Septoria tritici afgelopen maand nagenoeg constant: van geen aantasting tot lichte aantasting. Op Ebelsheerd in Nieuw-Beerta nam de aantasting van septoria iets af door de vorming van nieuwe bladlagen en het afsterven van het onderste blad. De aantasting van gele roest is op beide locaties toegenomen. Op Ebelsheerd sterker dan op Kollumerwaard. Opvallend is dat ook het ras Elixer is aangetast, terwijl dit ras doorgaans weinig wordt aangetast door gele roest. De aantasting van DTR op Ebelsheerd is ook iets toegenomen.

De waarnemingen zijn gedaan in een reeks tarwerassen met verschil in resistentieniveau. De rassen zijn Asano, Elixer, Tobak, Benchmark, Expert en Bergamo. In de gewassen heeft geen ziektebestrijding plaatsgevonden.

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin