Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

SP: opheldering over bodemmonsters

De SP in de Tweede Kamer wil van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opheldering over de methode die Eurofins Agro gebruikt voor de analyse van bodemmonsters.

Aanleiding voor de Kamervragen van de SP is onderzoek door Boerderij, waaruit blijkt dat de door Eurofins Agro gebruikte methode voor bodemanalyses mogelijk niet in overeenstemming is met de regelgeving en daarmee niet geldig voor de Meststoffenwet. De nieuwe analysemethode van Eurofins Agro is niet geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

Wat zijn de consequenties?

Kamerlid Frank Futselaar van de SP vraagt landbouwminister Schouten hoe het kan dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geen uitspraken kan doen over juridische consequenties van het gebruik van niet-geaccrediteerde analysemethoden. Het Kamerlid vraagt zich bovendien af wat de mogelijke consequenties kunnen zijn voor de bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de analyses van Eurofins Agro.

Beheer
WP Admin