Premium
Oogst van blauwmaanzaad. Het gewas is makkelijk om te telen. Overschrijding van de detectiegrens voor stoffen uit gewasbescherming levert telers echter problemen op. - Foto: Peter Roek AkkerbouwAchtergrond

Somber perspectief voor maanzaadteelt

Beheer
WP Admin