Foto: Bart Nijs AlgemeenNieuws

Snellere beoordeling nieuwe stalsystemen

De beoordeling van nieuwe stalsystemen voor de Regeling ammoniak en Veehouderij (Rav) ‘moet verder verbeteren’.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) werkt daar aan, in samenwerking met een breed samengestelde werkgroep stalbeoordeling waarin bedrijfsleven, veehouderijsectoren onderzoekers en overheden zijn vertegenwoordigd. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

De Regeling ammoniak en veehouderij biedt de mogelijkheid om nieuwe stalsystemen een proefstalstatus te geven. Als een systeem die status heeft, kunnen vergunningen voor de bouw van de stal worden afgegeven.

Ammoniak, fijn stof en geur

Uit eerder onderzoek (Berenschot, 2014) is gebleken dat de beoordeling van nieuwe systemen niet voor iedereen transparant was. Bovendien kon het effectiever en efficiënter, zodat nieuwe systemen met minder uitstoot van ammoniak, fijn stof en geur sneller op de markt komen.

TAP

De Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav) die nieuwe stalsystemen beoordeelde, is inmiddels opgegaan in de Technische Advies Pool (TAP). De TAP kan flexibeler, efficiënter en sneller aanvragen verwerken, zegt de staatssecretaris.

Beheer
WP Admin