Pyter Terpstra - Foto: Theo Galama RundveeVideo

Sneller melken via de koestand

Melkveehouder Pyter Terpstra in Scharnegoutum (Friesland) liet eind 2015 een 2×12 zij-aan-zij-hydrosysteem bouwen. Het nieuwe hieraan is dat de tepelbekers uit de vloer komen.

De kosten van dit systeem liggen 25% hoger dan bij een conventioneel systeem, maar het werkt stukken sneller. Ook het melken is fysiek veel minder zwaar met dit systeem.

Beheer
WP Admin