Smet op imago biologische teelt dankzij koper - Foto: Henk Riswick AkkerbouwOpinie

‘Smet op imago biologische teelt dankzij koper’

In aardappelkringen is het al jaren een publiek geheim: biologische telers gebruiken ongeoorloofd koperoxychloride in de strijd tegen schimmelziekte phytophthora. Een toelating als bladmeststof fungeert als dekmantel. Controle-organisaties Skal en NVWA kunnen niet optreden omdat de overtreding juridisch niet hard te maken is.

Niemand maakt er ophef over; de biologische telers niet. Koperoxychloride was tot 2000 een geldig bestrijdingsmiddel, en is dat nog steeds in enkele Europese landen, waaronder België. En wat is het probleem als de ‘dosering’ onder de 6 kilo per hectare per jaar blijft? De norm die voor de stof geldt als meststof. De reguliere teelt op haar beurt is blij dat de biologische telers überhaupt iets ondernemen en de teelt geen phytophthora-gevaar voor hen oplevert.

Verleiding om te spuiten is groot

Tot dit jaar was het illegale gebruik van koperoxichloride als bestrijdingsmiddel ook geen item. In 2016 is het anders. Phytophthora slaat hard toe. De ziektedruk is enorm, zodanig zelfs dat reguliere telers met moderne toegelaten middelen grote moeite hebben om de aantasting te beperken. In de biologische teelt is de situatie dramatisch. De verleiding om te spuiten is groot. Een te vroege oogst van 10 tot 15 ton per hectare is ten slotte waardeloos. De ‘bemestingsnorm’ van 6 kilo per jaar wordt in meerdere bespuitingen fors overschreden.

Gebruik past niet bij uitgangspunten bio-teelt

De vraag hoe schadelijk koperoxichloride nu echt is voor het milieu, is niet interessant. De stof mág niet als bestrijdingsmiddel worden ingezet. En dan speelt bij biologisch misschien nog meer dan bij reguliere teelt het sentiment mee. Gebruik als bestrijdingsmiddel past niet bij de uitgangspunten van biologische teelt. Controle-organisatie Skal benadrukt dan ook het gevaar van imagoschade. Albert Heijn gaat al extra controleren op kopersporen in biologische aardappelen.

De waarschuwing is duidelijk: doe het niet (meer)! Terecht nemen LTO Nederland en brancheorganisatie Bionext afstand van het illegale gebruik. Hoe pijnlijk dat ook voelt voor de portemonnee.

Beheer
WP Admin