AlgemeenOpinie

Slopershamer onvermijdelijk

Het platteland stroomt leeg. Er moeten boerderijen worden gesloopt.

De komende twintig jaar stoppen 16.000 tot 24.000 boerenbedrijven, aldus onderzoeksinstituut Alterra. Dit is een gevolg van de voortschrijdende schaalvergroting. Verontrustend is dat het Wageningse onderzoeksinstituut verwacht dat de helft van de vrijkomende bedrijven leeg zal blijven staan. Dat komt neer op een leegstand van 15 miljoen vierkante meter, oftewel 1.500 hectare agrarisch onroerend goed in 2030.

Tot begin deze eeuw leidde de krimp van boerenbedrijven nauwelijks tot problemen. Rustieke boerderijen met rieten daken op houten binten vonden gretig aftrek. Tot de economische crisis in 2008 aanbrak en hard toesloeg op de woning- en vastgoedmarkt. Boer en burger worden geconfronteerd met strengere hypotheekeisen en een ingezakte woningmarkt. Hierdoor zijn boerenbedrijven uit de jaren zeventig vaak gedateerde bungalows naast karakterloze varkensschuren of ligboxenstallen met een dak van asbest, nu onverkoopbaar.

De komende decennia zijn de verwachtingen voor de waarde van leegkomende boerderijen dan ook niet rooskleurig. Om verpaupering te voorkomen, wordt nu gepleit voor herbestemming. Gemeentes moeten coulanter zijn tegenover nieuwe bedrijvigheid. Scheiding van stad en platteland is niet meer houdbaar, meent Eric Luiten, rijksadviseur voor Landschap en Water.

Maar voor welke onderneming is het afgelegen platteland aantrekkelijk zonder geforceerde maatregelen? De markt voor caravanstallingen, maneges of zorgboerderijen is snel verzadigd. Een mengvorm van agrarische activiteiten met burgerwoningen of recreatie is in de praktijk weerbarstig.

Voor een deel van de leegstaande boerderijen lijkt de slopershamer onvermijdelijk, erkennen alle deskundigen. Willen we geen verkrotting op het platteland en vinden we dit een collectief probleem, dan is het oprichten van een sloopfonds een probate maatregel. Gefinancierd door de overheid, bijvoorbeeld via heffingen in de vorm van een verwijderingsbijdrage op vastgoed.

Beheer
WP Admin