Foto: Michel Zoeter AlgemeenNieuws

Sloop- en ombouwregeling nertsenstallen naar Raad van State

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) gaat de subsidieregeling voor de sloop- en ombouwkosten voor de pelsdierhouderij voorleggen voor advies aan de Raad van State. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De regeling biedt nertsenhouders die hun bedrijf moeten beëindigen vanwege het verbod op de pelsdierhouderij een tegemoetkoming in de kosten van sloop en ombouw van gebouwen. Mede door de rechtszaken over het verbod op de pelsdierhouderij en kritiek van de Europese Commissie over de regeling, is de regeling nog steeds niet defintief goedgekeurd.

Subsidiemogelijkheid

Van Dam wil het proces van de regeling nu vervolgen door de regeling voor te leggen aan de Raad van State. “De uitspraak van de Hoge Raad betekent dat de Wet verbod pelsdierhouderij van kracht is. Onder meer kan nu het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in werking gaan treden, als de hernieuwde voorhangprocedure is afgerond en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is ontvangen”, legt Van Dam uit.
De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak meegewogen dat er een subsidiemogelijkheid is voor de sloop en ombouw van stallen. “Mede daardoor heeft de Hoge Raad kunnen oordelen dat het verbod gerechtvaardigd was en in stand kon blijven”, aldus Van Dam.

Beheer
WP Admin