AkkerbouwOpinie

Slimmer bemesten

Met combineren van vakgebieden als gps en bemesting met plantinhoud zijn forse stappen te zetten op het gebied van plantenvoeding.

Het vakgebied ‘bemesting’ geldt traditioneel als moeilijk. Innovaties dringen traag door tot de praktijk. Bij bemesting valt de keus te vaak op behoud van strategie, terwijl een wereld te winnen is door slim combineren van nieuwe technieken.

Bemesting is complex en veel factoren spelen een rol, zoals bodem, weer en klimaat. In het verleden werd veel onderzoek gedaan naar maximale bemestingsbehoefte voor maximale opbrengst, zonder veel nieuwe technologieën of systemen. Nadat dit type onderzoek en kennisontwikkeling zo’n beetje uitontwikkeld was, kwam de fase van onderzoek naar sporenelementen. Diverse wondermiddelen deden hun intrede. De werking was en is veelal onduidelijk. Onafhankelijk onderzoek ontbreekt, en het ene verkoopverhaal belooft nog meer dan het andere, zowel door laboratoria als leveranciers van bladmeststoffen. Een gevaarlijke route! Immers, als er geen onafhankelijk onderzoek is, hoe komt dan de meerwaarde objectief in beeld? Terughoudendheid in gebruik van meststoffen waarvan de meerwaarde niet onomstotelijk is vastgesteld, lijkt mij op zijn plaats.

Op het gebied van bemesting zijn er nieuwe ontwikkelingen. Er wordt afgeweken van de oude wijze van bemestingsonderzoek en meer gekeken naar de inhoud van het gewas (knol, blad, stengel). Daarop wordt de bemesting afgestemd. Dit maakt gerichter sturen in plantenvoeding mogelijk. Er is een wereld aan mogelijkheden te winnen!

De laatste jaren wordt steeds meer gewerkt met gps. Zo zijn meststoffen precies daar te brengen waar later planten komen. De ontwikkeling van nieuwe gps-technieken in combinatie met plaatsspecifieke toedieningstechnieken biedt zeker een meerwaarde; meststof vooraf aanbrengen onder de rij of zelfs onder de individuele plant. Dit heeft veel voordelen. De hogere efficiëntie door grotere opname van het gewas levert veel voordeel op. Verder blijven rijpaden, ruimtes tussen de rijen et cetera onbemest.

In proeven die DLV Plant deed in het veenkoloniale gebied gaf dezelfde hoeveelheid bemesting in de rij een fors hogere opbrengst ten opzicht van volveldsbemesting. Bij halvering van de hoeveelheid bemesting in de rij kwamen we uit op dezelfde opbrengst als bij 100 procent volveldsbemesting. Uiteraard zijn er ook knelpunten bij de introductie van plaatsspecifieke bemesting, zoals grondbewerking en de vraag of het past bij elke type van mechanisatie. Het is dan ook goed om te constateren dat er allerlei boereninitiatieven zijn op het gebied van machineaanpassingen.

Opvallend is dat met het combineren van diverse vakgebieden als gps en bemesting met plantinhoud forse stappen gezet worden qua plantenvoeding. Wég van het oude systeem van onderzoek en óp naar een nieuwe aanpak met creëren van mogelijkheden door slim combineren.

Goede ideeën zijn vaak heel simpel. De aanscherpende normen dwingen u bij stijgende opbrengsten de nutriëntenkringloop efficiënter te maken. De akkerbouw is op de goede weg.

Beheer
WP Admin