AlgemeenOpinie

Slim laveren tussen prijspieken

Wie kan meedeinen op de wereldwijde melkgolven is spekkoper.

De melkveehouderij lijkt een driejarige varkenscyclus te hebben. Prijspieken in 2011 en 2014, prijsdalen in 2009 en 2012. En 2015 begint ook niet best. De in wereldwijde zuivelmarkten gespecialiseerde analist Mark Voorbergen schat voorzichtig in dat 2017 een topjaar wordt.

De veehouder kon weinig sturen. Het inkomen was het hoogst door het quotum vol te melken. Vanaf 1 april kan hij in tijden van grote vraag ongestraft meer leveren. Dus bijvoorbeeld meer krachtvoer voeren om met hetzelfde aantal dieren meer melk te leveren. Of door overbezetting in de stal te accepteren om zo veel mogelijk te leveren. Overbezetting verhoogt de kostprijs door mindere technische resultaten per dier, de totale marge neemt wel hard toe. Hier draait het om: wat blijft onder de streep over?

Om diezelfde reden kan het interessant zijn tijdens prijsdalen, die veel extremer worden dan voorheen, de veestapel wat in te krimpen. Een lege stal gaat tegen het boerengevoel in, maar beperkt het verlies.

Financiële buffers nemen ook in belang toe; de cashflow krimpt flink tijdens prijsdalen. Cruciaal is dat de opbouw van de eigen kostprijs bekend is. Hoeveel mogen de laatste extra liters kosten aan voer? Wat is het optimale aantal dieren bij een melkprijs van 35 cent, 33 cent, 29 cent en 24 cent? Dan kun je managen.

Het blijft sturen op lange termijn. Voor een prijsdip van een week ruim je geen koeien. Substantiële groei in aantal dieren vraagt, bij eigen aanfok, minimaal twee jaar. Daarom is betrouwbare marktinformatie cruciaal, bijvoorbeeld via uw Boerderij op Maat-dashboard; wanneer gaat de vraag naar zuivel dalen of gaat aanbod elders sterk stijgen?

Cees ’t Hart gaf in augustus 2013 aan dat de melkprijs nog een hele tijd goed zou blijven, oftewel: melken maar! Wie dat advies opvolgde, was spekkoper. Over de komst van de grote prijsval, zweeg hij overigens. Graag weer een signaal wanneer extra dieren te gaan houden, Cees!