AkkerbouwOpinie

Sharon, pak Brussel aan!

Voor meer plaatsingsruimte voor dierlijke mest moet de staatssecretaris haar glimlach verruilen voor verbeten blik.

Het is een drama waarvan de gevolgen nog lang niet zichtbaar zijn, maar dat het veel financiële zorgen en veel verdriet aan de talloze keukentafels zal geven is duidelijk. Ik heb het over het fosfaatplafond.

De recente geschiedenis is bekend en veel besproken; afschaffing van het melkquotum werd door iedereen, van boer tot adviseur tot melkfabriek, positief ontvangen. Er was veel vraag naar melkproducten en als wij in Nederland niet meegroeien, dan doet de rest van de wereld het wel en verliezen wij markt.

Nieuwe stal groter en gericht op de toekomst

Groei niet te veel, werd terecht geroepen, want het milieu speelt ook een rol, en het gros van de boeren hield en houdt zich eraan. En wees eerlijk, jaren van goede prijzen voor de melk, een verouderde stal, opvolger in beeld: je bent bijna verplicht een nieuwe stal te bouwen. Dat gebeurt massaal en allemaal wat groter, gericht op de toekomst, het zou gek én dom zijn om het anders te doen. Vaak met een geleidelijke groei in gedachten. Er wordt wel gesproken over beperking van de groei, maar duidelijk is er niets.

[([002_rb-image-2679004.jpeg]:inzetgroot)]

Foto: Roel Dijksma

Koehandel in optima forma

Dan komt juni 2015 in beeld: als donderslag bij heldere hemel valt het fosfaatplafond op ons dak; ja, ook bij mij als akkerbouwer. De melkers die hun quotum dik overschreden zijn de winnaars. Wederom een stevig slot op de groei van de melkveehouderij met weer een geldstroom naast het melken waar alleen een makelaar en een bedrijfsbeëindiger bij gebaat zijn. Afspraken met de EU verplichten ons tot deze maatregelen, stelt Sharon Dijksma. Het is echter koehandel in optima forma. Weer een concurrent minder, denken ze in het klagerige en achtergebleven Frankrijk.

Dringende behoefte aan dierlijke mest

Wat is de link met akkerbouw? Wij hebben dringend behoefte aan dierlijke mest, er is wat ons betreft geen overschot. Ook de akkerbouw wordt echter gegijzeld door de EU-regels, zogenaamd om vervuiling tegen te gaan. Absolute onzin. De akkerbouw verschraalt, juist nu we ons bewust worden dat we extra’s als sporenelementen en mineralen hard nodig hebben. Ook de technieken zijn er tegenwoordig om op de juiste momenten dierlijke mest aan te wenden. Akkerbouwers voeren meer mineralen en sporenelementen af dan ze aan mogen voeren. Veehouders produceren mest en moeten vervolgens kosten maken om ervan af te komen. Dramatisch genoeg is er niemand die het tij kan of wil keren.

Dijksma, op naar Brussel!

Een sterk georganiseerd bedrijfsleven zou invloed uit kunnen oefenen, maar dat ontberen we in Nederland. De politiek is zwaar verdeeld en te veel mensen denken dat producten vanzelf in het schap komen. De staatssecretaris zou haar innemende glimlach moeten transformeren tot een verbeten blik. Ze moet koers zetten naar Brussel en, zwaaiend met haar handtas zoals Margaret Thatcher in haar beste jaren, orde op zaken stellen!

Beheer
WP Admin