Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

SGP vraagt opheldering over fosfaatexcretienormen

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wil van minister Carola Schouten van landbouw weten waarom het CBS pas in 2018 is gaan rekenen met een hoger fosforgehalte in melk, terwijl deze hogere gehaltes al langer bekend waren.

Hij heeft Kamervragen gesteld, waarin hij wil weten hoe Schouten invulling gaat geven aan de actualisatie van de fosfaatexcreties.

Verschil tussen Nederland en Vlaanderen

Bisschop stelt de vragen naar aanleiding van uitlatingen van Jan Dijkstra van WUR over de verschillen in fosfaatexcretienormen tussen Nederland en Vlaanderen. Bisschop vraagt de minister of het klopt dat Nederland de voerverliezen in zijn geheel toerekent aan de fosfaatexcretie via de mest, terwijl België dit niet doet. SGP constateert dat Nederland de vastlegging van fosfor in melk onderschat en de fosfaatexcretie via mest overschat. Bisschop vraagt of Schouten deze mening deelt.

Schouten wil normen niet actualiseren

In het fosfaatrechtenstelsel wordt geen gebruik gemaakt van de meest actuele fosfaatexcretienormen. Schouten wil de normen ook niet actualiseren, omdat hiermee de gemiddelde fosfaatproductie per koe zou dalen, waardoor ze vreest dat de veestapel weer zal uitbreiden. Volgens Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik zou het gebruik van de lagere excretienorm alle knelgevallen in het fosfaatdossier oplossen en mogelijk zelfs de generieke korting onnodig maken.

Lees ook: CDA en VVD willen actualisatie mestnormen