Elbert Dijkgraaf, SGP - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

SGP: geld landbouwregeling terug in sector

Het geld dat vrijkomt door de afschaffing van de btw-landbouwregeling moet worden ingezet voor de verduurzaming van de landbouw. Dat bepleit de SGP in vragen over de voorgenomen afschaffing van de btw-landbouwregeling.

De btw-landbouwregeling stelt boeren vrij van de btw-aangifte. Wie van de regeling gebruikmaakt hoeft geen btw af te dragen, maar kan ook geen btw terugvragen. De regeling is ooit ingevoerd om boeren niet op te zadelen met een ingewikkelde boekhouding. Het kabinet heeft vorig jaar aangekondigd dat de regeling per 1 januari van dit jaar wordt afgeschaft.

Woordvoerder Elbert Dijkgraaf verwijst naar een eerder interdepartementaal onderzoek, waaruit blijkt dat de btw-landbouwregeling onvoldoende bijdraagt aan de beleidsdoelen (concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij-, en voedselketens).

De gelden die vrijkomen worden echter daarvoor niet ingezet. Het departement wil dat inboeken voor de gestegen kosten (vooral loon).

Overizcht huidige gebruik landbouwregeling

De SGP wil van de regering een overzicht van het huidige gebruik van de landbouwregeling. De SGP veronderstelt dat het vooral extensieve grondgebonden veehouderijbedrijven zijn die van de regeling gebruik maken.

Beheer
WP Admin