Mona Keijzer - Foto: ANP AlgemeenNieuws

SGP bezorgd over Wet duurzaamheidsinitiatieven

SGP is bezorgd over het effect van de Wet duurzaamheidsinitiatieven. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken moet duurzaamheidsinitiatieven als ‘De Kip van Morgen’ mogelijk maken, terwijl ze eerder strandden bij de mededingingsautoriteit ACM.

SGP is bezorgd dat door de nieuwe wet iedereen mee moet doen met de gemaakte afspraken, in plaats van dat alleen partijen die zich willen aansluiten bij een initiatief zich aan de gemaakte afspraken moeten houden. Daar komt bij dat niet alleen initiatiefnemers zelf, maar ook andere partijen zoals dierenbeschermers of milieuorganisaties, voorstellen voor deze wet kunnen doen. “Waar eindigt dit?”, vraagt de partij zich af. SGP wil ook voorkomen dat afnemers, bijvoorbeeld in de zuivelketen, de voorgestelde route gaan gebruiken om sectorbreed extra (kwaliteits)eisen op te gaan leggen aan leveranciers, zoals land- en tuinbouwbedrijven.

De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel de komende maanden.

Beheer
WP Admin