AkkerbouwOpinie

Sensus gaat voor 10 ton inuline per hectare

Cichoreiverwerker Sensus wil het doel van 10 ton inuline per hectare in 2023 bereiken. De opbrengstambitie van Sensus staat niet op zich.

Cichoreiverwerker Sensus wil naar een gemiddelde opbrengst van 10 ton inuline per hectare. De ambitie is om door perfectie op alle fronten van de cichoreiteelt het doel van 10 ton in 2023 te bereiken.

De gemiddelde productie is nu gemiddeld 7 ton per hectare. Dus om aan 10 ton te komen, is een jaarlijkse groei van 4 procent nodig. Dat is niet weinig. Al helemaal niet als je weet dat de opbrengst moet groeien zonder de campagne naar achter te verschuiven. Voor een goede kwaliteit inuline worden de wortels liefst tijdig gerooid. Zo zijn experimenten met onderdekken met acryldoek er juist op gericht begin september al voldoende tonnen van een hectare te halen.

Ook CZAV,  Suiker Unie en Avebe koersen op hogere opbrengsten van gewassen

De opbrengstambitie van Sensus staat niet op zich. Coöperatie CZAV wil naar 15 ton wintertarwe per hectare, Suiker Unie wil over drie jaar 16,2 ton suiker per hectare uit 90 ton bieten met 18 procent suiker. Zetmeelcoöperatie Avebe koerst voor 2020 op 15 ton zetmeel per hectare tegen een kostprijs van € 10 per 100 kilo zetmeel, het 20-15-10-programma.

Van het formuleren en breed uitdragen van zulke doelstellingen gaat een stimulerende werking uit. In die zin dat voor behoud en eventuele uitbouw van het rendement meer nodig is dan als boer alleen steeds de nieuwste, meest productieve rassen zaaien. Het gaat er om om in de hele breedte van de teelt de scherpte te zoeken.

Telers gaan met cichoreidashboard aan de slag voor gegevensregistratie en -analyse

Hoe cichorei ruwweg geteeld moet worden weten de telers na ruim twintig jaar wel. Maar met perfectie is meer te halen. Tegelijk met het uitspreken van het doel van 10 ton inuline kondigt Sensus een voorlichtingsprogramma aan met een cichoreidashboard voor gegevensregistratie en -analyse, dat een basis kan zijn voor gerichte voorlichting.

Daarvan was 9 juni direct al sprake op de CZAV-cichoreitelersbijeenkomst in het Zuidwesten. Ervaren telers kregen daar in een strak en vol programma de gelegenheid hun kennis aan te scherpen. Het ziet er veelbelovend uit.

Beheer
WP Admin