Oor- en halssensoren geven informatie over functioneren koe - Foto: Marten Sandburg Fotografie RundveeNieuws

Sensormeting biedt perspectief voor melkveehouderij

Sensortechniek bij melkvee biedt mogelijkheden en kansen, maar er zijn ook nog vraagstukken om alles praktijkrijp te krijgen.

Dat is een van de conclusies die is te trekken naar aanleiding van het Vlaamse project Koesensor ‘Individuele opvolging van vruchtbaarheid bij melkvee aan de hand van online meetbare melkparameters‘. Afgelopen vrijdag werd op de Hooibeekhoeve in Geel het vierjarig project afgrond. Momenteel wordt bekeken of het project kan worden verlengd.

Volgens Kristine Piccart, onderzoekster aan het onderzoeksinstituut ILVO, is met de huidige stand van de techniek al veel meetbaar. Ze somt 13 aspecten op van activiteit en temperatuur tot melkgehalten en progesteron in de melk. “Er is veel mogelijk, maar we zijn er nog niet. Veel van de gegenereerde data wordt nog niet benut.” Ook merkt ze dat systemen in de praktijk nog te weinig op elkaar zijn afgestemd.

Meting van stoffen in melk

Een belangrijk aspect van het onderzoek is de meting van stoffen in de melk. Dat is een werkterrein van onderzoekers van de universiteit KU Leuven. Zo is met een proefopstelling vet, eiwit en lactose gemeten, als alternatief voor de tijdrovende en dure midden-infrarood-methode. De sensormetingen blijken betrouwbaar, maar er moet nog worden gekeken naar praktische implementatie. Ook is meer onderzoek nodig naar relaties met bijvoorbeeld diergezondheid en mastitis.

Hetzelfde verhaal bij de meting van progesteron met biosensoren om tochtigheid vast te stellen; elektronisch meten met FO-SPR sensoren gaat sneller en is eenvoudiger dan via een ELISA-test. De onderzoekers van KU Leuven hebben handzame meetapparatuur waarmee ze snel meerdere stoffen kunnen meten, waaronder ook bepaalde eiwitten in de melk of in het bloed.

Meetapparatuur compact en relatief goedkoop

Dit biedt volgens de onderzoekers perspectief voor de veehouderij, aangezien de meetapparatuur compact is en de kosten relatief laag. Technisch is er veel mogelijk, nu is het zaak de slag naar de praktijk te maken.

Beheer
WP Admin