Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Seniorenregeling voor werknemers in dierhouderij

Werknemers van 62 jaar en ouder die werkzaam zijn in de sector dierhouderij kunnen vanaf 1 juli 2018 gebruikmaken van een nieuwe seniorenregeling.

Iemand die gebruik wil maken van die regeling gaat in de praktijk 20% minder werken. Voor de 80% van de werktijd krijgt hij of zij dan 90% van het brutoloon uitbetaald. Daarnaast komt de pensioenopbouw uit op 90%.

Vergoeding via Colland Arbeidsmarkt

De werkgever ontvangt als tegemoetkoming voor de kosten een vergoeding per seniorendag. De vergoeding voor de seniorendag wordt beschikbaar gesteld vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Werknemers die geïnteresseerd zijn in de seniorenregeling, kunnen zich aanmelden via de website www.collandarbeidsmarkt.nl. Op die website is ook meer informatie over de regeling, de voorwaarden en de aanmeldprocedure te vinden. Tevens is er een aantal rekenvoorbeelden, zodat ieder voor zich de financiële gevolgen van deelname aan de seniorenregeling kan doorrekenen.

Beheer
WP Admin