Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt gefeliciteerd door Pvda-senator Ferd Crone, na afloop van de stemming over handelsverdrag. – Foto: ANP AlgemeenNieuws

Senaat stemt in met CETA-verdrag

Nederland stemt in met het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het zogenoemde CETA-verdrag.

Het wetsvoorstel waarin het verdrag wordt geregeld, kreeg een meerderheid met stemmen van de vier coalitiepartijen, de PvdA, 50Plus en Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), (stemverhouding 40-35).

Tegen het verdrag is in de Tweede en de Eerste Kamer oppositie gevoerd door vooral GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Sinds de komst van BBB in de Tweede Kamer is ook die partij tegenstander van het handelsverdrag, mede vanwege onder andere de afwijkende productiestandaarden. De eisen aan boeren in Canada op het gebied van dierenwelzijn, klimaat en milieu zijn minder streng dan in Nederland, waardoor een verdrag tot oneerlijke concurrentie zou kunnen leiden.

Landbouworganisaties tegen akkoord

Verschillende landbouworganisaties hebben de vrees geuit dat de positie van boeren door het handelsverdrag in het gedrang komt. Dutch Dairymen Board, Producenten Organisatie Varkenshouderij, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Farmers Defence Force en Federatie Vleesveestamboeken Nederland hekelen dat Nederland met dit verdrag producten kan importeren met lagere productiestandaarden dan uit eigen land. In het verdrag zijn wel afspraken gemaakt over duurzaamheid.

Een poging van de PVV om alleen met een twee derde meerderheid goedkeuring te geven aan CETA, slaagde niet. Senator Marjolein Faber vindt dat het verdrag de grondwet raakt en daardoor een twee derde meerderheid nodig heeft. De Senaat was het daarmee niet eens.

Beheer
WP Admin