<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Sector zelf aan zet bij risico blauwtong

De overheid is niet van plan blauwtongvaccin in te slaan om snel te kunnen reageren bij een eventuele nieuwe blauwtonguitbraak. Eventuele vaccinatie is een verantwoordelijkheid van de sector vindt het ministerie van Economische Zaken.

Dat meldt het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (platform-ksg) naar aanleiding van recent sectoroverleg met het ministerie van Economische Zaken.

Geen grote zorgen

Volgens het platform-ksg maken deskundigen van de Gezondheidsdienst voor Dieren en het Centraal Veterinair Instituut zich geen grote zorgen over de uitbraak van blauwtong afgelopen jaar in Frankrijk. De klinische verschijnselen van de besmette dieren zijn mild en op besmette bedrijven worden slechts enkele dieren ziek. Daarnaast zal België, als het op grote schaal gaat vaccineren, een beschermende buffer vormen. Het ministerie wil daarom geen vaccin op voorraad nemen. Eventuele vaccinatie is daarmee een verantwoordelijkheid van de sector. Farmaceuten hebben echter geen vaccin op voorraad. Bij een eventuele uitbraak duurt het al snel 3 tot 4 maanden voordat er nieuw vaccin beschikbaar is.

Uit eigen afweging vaccineren

Uit een recent uitgevoerde enquête blijkt dat de meeste schapenhouders de ontwikkelingen afwachten en niet nu al willen vaccineren. Toch zijn er volgens het platform-ksg houders, vooral in het zuiden van het land, die wel willen vaccineren. Dit aantal is echter te klein voor een farmaceutisch bedrijf om hiervoor een productie op te starten. Het platform wil de schapenhouders, die op basis van hun eigen afweging willen vaccineren, hiervoor de gelegenheid bieden. Ook exportorganisatie Veepro heeft veel belang heeft bij de beschikbaarheid van vaccin. Bij een uitbraak van blauwtong in Nederland kan de export van fokvaarzen worden zeker gesteld door de te exporteren runderen te vaccineren.

Door de vraag naar vaccin te bundelen hopen beide sectororganisaties toch een farmaceutisch bedrijf bereid te vinden om een partij vaccin aan te maken.

Beheer
WP Admin