De NVWA moet handhavend optreden tegen het aan de poten vangen van kippen. De NVWA weet nog niet hoe het de controle en handhaving gaat uitvoeren. -Foto: Ton Kastermans Fotografie PluimveeNieuws

Sector teleurgesteld over uitspraak kippenvangen

De uitspraak van de rechtbank over het vangen van pluimvee stelt ons teleur, aldus brancheorganisatie Avined in reactie op de uitspraak van de bestuursrechter dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet gaan handhaven op de wijze waarop kippen worden gevangen.

Bij de gangbare vangmethode worden de kippen aan de poten (of aan één poot) opgetild, waarbij de vanger 5 tot 6 kippen tegelijk ondersteboven in zijn handen houdt en ze in een krat voor het transport stopt. Volgens de Transportverordening is het verboden dieren aan de poten op te tillen. De rechtbank vindt dat het verbod op dieren bij de poten op te tillen duidelijk in de Transportverordening staat. En oordeelt dat de NVWA handhavend moet optreden tegen vangbedrijven die op deze wijzen kippen vangen voor transport naar de slachterij.

Immers sinds jaar en dag wordt wereldwijd pluimvee gevangen op de manier zoals dat in Nederland ook gangbaar is

Deze uitspraak doet geen recht aan de professionele Nederlandse pluimveeketen, aldus Avined. “Daarbij plaatst deze uitspraak Nederland op een eiland. Immers sinds jaar en dag wordt wereldwijd pluimvee gevangen op de manier zoals dat in Nederland ook gangbaar is.”
De pluimveesector heeft steeds aangegeven in Europees verband samen op te trekken en aan te dringen op aanpassing van de Transportverordening; met een uitzondering voor het tillen van pluimvee. Ook het ministerie van LVN heeft voorkeur uitgesproken voor de huidige manier van vangen. En daarom in eerste instantie negatief gereageerd toen Wakker Dier om handhaving door de NVWA had verzocht.

Boetes werden waarschuwingen

De NVWA heeft drie pluimveevangbedrijven beboet omdat zij de Transportverordening overtraden. Die boeten zijn later, na bezwaar door de vangbedrijven, omgezet in schriftelijke waarschuwingen.
De toenmalige minister van LNV, Henk Staghouwer, heeft vanwege deze onduidelijkheid en in afwachting van een wetenschappelijk rapport besloten om een pas op de plaats te maken en voorlopig niet meer handhavend op te treden. Wageningen UR is vorig jaar een onderzoek gestart bij vleeskuikens naar de oorzaken en oplossingen van vang- en ketenletsel met als doel tools te ontwikkelen om vang- en ketenletsel te verminderen. Avined, Nepluvi (pluimveeslachters) en NVPSP (vangbedrijven) zijn projectpartners. Het onderzoek loopt tot in 2023.

Dat de NVWA volstaat met het opleggen van een waarschuwing aan de vangbedrijven voor overtreding van het verbod op aan de poten tillen, beoordeelt de rechtbank in wezen als weigering om handhavend op te treden tegen de overtreding van de Transportverordening.

Geen enkel gevolg aan de waarschuwing

Aan de waarschuwing is immers geen enkel gevolg verbonden als bedrijven doorgaan met de overtredingen. Dat de NVWA op de zitting van de rechtbank op 11 oktober 2022 nog steeds niet kon zeggen of en hoe zij het verbod in de nabije toekomst zou gaan handhaven vindt de rechtbank in strijd met de verplichting van de NVWA om handhavend op te treden als er een wettelijk verbod wordt overtreden.

De NVWA gaat nu intern bespreken wat de vervolgstappen zijn naar aanleiding van deze rechterlijke uitspraak. Een perswoordvoerder kan daags na de rechterlijke uitspraak nog niet zeggen op welke wijze de NVWA de controle en handhaving gaat uitvoeren. “Daar hebben we tijd voor nodig.”

Wakker Dier wint

Wakker Dier, dat de rechtzaak had aangespannen, is blij met de uitspraak van de bestuursrechter dat de NWVA moet handhavend moet optreden. “Eindelijk! Dit leed wordt al meer dan vijftien jaar gedoogd. Deze uitspraak van de Rechtbank heeft verstrekkende gevolgen voor honderden miljoenen dieren,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier in een persbericht. “De minister werd gewezen op een misstand. Maar in plaats van de dieren te helpen, keek hij weg.”

Volgens Wakker Dier verschuilde de minister verschuilde zich achter een brief van de Europese Commissie. De Commissie suggereerde dat het verbod op het vangen van kippen aan de poten mogelijk per ongeluk in de Europese wet stond.

Reacties

Beheer
WP Admin