Fosfaat en nitraat spelen een belangrijke rol in milieumetwegving. - Foto: Michel Zoeter AlgemeenNieuws

Schultz: Nederland gaat aan richtlijnen nitraat en water voldoen

Nederland gaat voldoen aan zowel de Nitraatrichtlijn als de Kaderrichtlijn water. “Dat doen we om de eenvoudige reden dat we anders boetes krijgen van de Europse Commissie”, aldus minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) woensdag in een debat met de Tweede Kamer.

Schultz zei intensief samen te werken met staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) bij de voorbereiding van de nieuwe maatregelen om belasting van mest in oppervlakte- en grondwater terug te dringen. De minister zei dat Nederland weliswaar in bepaalde regio’s niet aan de normen voldoet, maar dat er wel verbetering is.

Van Dam

“Van Dam wil de mestbelasting zo veel mogelijk terugdringen ten

bate van de waterkwaliteit”, aldus Schultz, die zei dat Van Dam maatregelen aan het uitwerken is.

Volgende week staat een overleg met Van Dam in de Tweede Kamer gepland over het mestbeleid.

Beheer
WP Admin