AlgemeenNieuws

Schultz blijft positief over behalen waterdoelen

Den Haag – Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is niet negatief over de kritiek die de Europese Commissie heeft gegeven op de Nederlandse realisatie van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn.

“Ik ben enthousiast. Er zijn veel verbeteringen geboekt, maar er moet inderdaad nog steeds veel verbeterd worden”, zegt de minister in reactie op bezorgde Kamerleden.

Schultz vindt het belangrijk om te laten zien dat Nederland er alles aan doet om de doelstellingen te halen. Daarnaast wijst ze erop dat de Europese Commissie ook in ziet dat er veel verschillen zitten tussen de situaties in de verschillende lidstaten. “De situatie in Zweden is nu eenmaal anders dan in Nederland. Daarom biedt de Europese Commissie ook ruimte om derogatie te verlenen.”

De oplossing van de Partij voor de Dieren, om de veestapel fors in te krimpen en minder of niet meer te bemesten, vindt Schultz niet reëel. Het voorstel van Esther Ouwehand om in ieder geval in waterwingebieden geen bemesting meer toe te staan vindt Schultz ook niet effectief. “We moeten niet vergeten dat de hoge nitraatgehalten daar in veel gevallen ook het gevolg zijn van bemesting in het verleden.”

De Vewin kwam eerder deze week met een reeks punten om de waterkwaliteit te verbeteren, waarbij met name van de landbouw extra inspanning wordt gevraagd. Schultz zegt hierover dat ze veel overeenkomsten ziet met de plannen die het ministerie zelf heeft om de waterkwaliteit te verbeteren.

Beheer
WP Admin