Demissionair minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Schouten: verminderen methaanemissie blijft nodig

Ook nieuwe rekenmethodes laten volgens landbouwminister Schouten zien dat vermindering van de methaanemissie een efficiënte manier is om op korte termijn de opwarming van de aarde af te zwakken.

Nieuwe modellen voor de berekening van broeikaseffecten van methaan, betekenen niet dat daarmee de klimaatopgave voor Nederland moet worden aangepast. Dat stelt landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van BoerBurgerbeweging, CDA en VVD.

Methaan is een broeikasgas dat vrijkomt uit de veehouderij, dat een sterkere werking heeft dan het broeikasgas CO2. Methaan wordt echter ook sneller afgebroken in de atmosfeer.

Effect van methaanemissies overschat

Aanleiding voor de Kamervragen is een rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen twee methoden om de invloed van methaan als broeikasgas te berekenen.

Een van de conclusies die daaruit is getrokken is dat het effect van methaanemissies uit de veehouderij met een factor vier tot vijf is overschat.

Schouten zegt dat die conclusie niet klopt. De aangepaste rekenmethode (aangeduid als GWP*) berekent het opwarmingseffect van kortlevende broeikasgassen, zoals methaan, anders dan het model GWP100, wat de huidige standaard is. Volgens de minister laat GWP* zien dat de vermindering van de methaanemissie een efficiënte manier is om op korte termijn de opwarming van de aarde af te zwakken.

Wereldwijde veestapel krimpt niet

Wereldwijd is de vermindering van de methaanuitstoot echter vooralsnog niet aan de orde, omdat de veestapel niet kleiner wordt. De minister zegt dat een snelle wereldwijde vermindering van de methaanuitstoot kan helpen om de stijging van de temperatuur te beperken.

In het Nederlands klimaatbeleid ligt de focus op vermindering van de methaanemissie door innovaties en technieken. De veehouderij krijgt daarbij ondersteuning.

Reacties

  1. @W Grevink. Geldt voor het hele scala aan milieu maatregelen die onze Groenen ons en de andere Europeanen door de stot duwen niet het verplaatsen van het probleem naar arme landen, die hierdoor kans krijgen onze krimp over tenemen net als onze benzine en dieselauto’s, die onverkoopbaar worden op de 2de handsmarkt? Ik zie meer nut in het helpen van de armen om in eigen levensbehoefte te voorzien, dan hun (productie) ruimte te bieden voor producten die wij graag verhandelen. De lachende derde zal China zijn, die nog extra tijd heeft genomen om zijn productie schoon te maken (wegens achterstand in ontwikkeling). Wat doen onze Groenen “Onze transitie verzorgen met vervuilende producten uit China (goedkoop).

    1. Met de Chinezen hoeven we geen enkel medelijden te hebben. Terwijl het westen op de politiek correcte toer gaat wordt alle fabricage bij de Chinezen in de schoot geworpen. Daarom is China nu de grootste economie op aarde. Terwijl het westen de energie opwekking verplaatst naar onberekenbare wind en zon zijn in China over de laatste paar jaar 1400 kolen centrales gebouwd en in aanbouw die 24 uur per dag betrouwbare stroom leveren of dat binnenkort gaan doen. De klimaat top in Schotland is net als alle andere klimaat bijeenkomsten in het verleden een plek waar super rijken mekaar de ogen uit de kop proberen te steken met de nieuwste prive jets.

    1. Ja Pestman. We moeten blij zijn met CO2! Van CO2 zit op dit moment maar erg weinig in de atmosfeer en zonder CO2 in de atmosfeer stopt het leven op aarde. Over miljoenen jaren is er allehande klimaatsverandering geweest. Talloze keren ging het van tropisch naar ijstijd en weer naar tropisch. Dat daarbij momenten aan te wijzen zijn waarbij temperatuur en CO2 paralel lopen is niet bijzonder, maar een correlatie is er niet.

  2. Er is maar 2 ppm aan Methaan in de atmosfeer. Dat is net iets meer dan niks. Methaan is te weinig van in de lucht om ook maar ergens van invloed op te kunnen zijn. Methaan bouwt ook niet op omdat het binnen 9 jaar oxideert in CO2 en H2O. Waterdamp is verreweg het meest voorkomende broeikas gas. Er zit grofweg tussen de 1 promille and 4% aan waterdamp in de lucht. CO2 en CH4 vallen vergeleken met waterdamp in het niet. Ook de frequentie van de straling die worden vast gehouden door CO2 en CH4 overlappen met die van waterdamp die bovendien een veel breder aantal frequenties aan instraling vast houdt. Deze uitleg zal je van Schouten nooit krijgen want die is slechts bezig met het uitvoeren van een agenda. Uitleg over hoe de verhoudingen werkelijk liggen werken daarbij niet in haar voordeel.

  3. In Nederland wordt iedere mogelijkheid om de veestapel in te krimpen en boeren grond te bemachtigen met twee handen aangegrepen. Volk is dom en als je ze een leugen groot genoeg opblaast en maar vaak genoeg verteld dan wordt het vanzelf de waarheid. Zo’n 650 miljoen jaar geleden barste het leven op aarde los bij een CO2 gehalte in de lucht van 7000 – 8000 ppm. Over de eeuwen door tropische en ijstijden is het CO2 gehalte gezakt naar 180 ppm. Bij 150ppm kan een plant geen CO2 meer aan de lucht onttrekken. We waren dus 30 parts per million verwijderd van een dode planeet. Dit is de eerste en meteen ook enige keer dat de aarde in gevaar is geweest door CO2. Het was niet omdat er teveel CO2 was maar omdat er te weinig van was. Er is nog steeds te weinig CO2 in de lucht en planten hebben nog steeds moeite met ademen. In kassen wordt het CO@ gehalte daarom opgeschroefd naar 1600 ppm.

Beheer
WP Admin