Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Schouten overlegt met banken over brandpreventie stallen

Minister Carola Schouten (landbouw) gaat met de Nederlandse Vereniging van Banken in gesprek om te kijken of banken een rol kunnen spelen in het beter voorkomen van stalbranden.

Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen van SP-Kamerlid Frank Futselaar. Futselaar vindt dat banken die leningen verstrekken voor de bouw van stallen ook een verantwoordelijkheid hebben en brandveiligheid mee moeten nemen in de beoordeling van een leningaanvraag.

Schouten vindt dat ondernemers zich moeten houden aan de geldende wetten en regels van overheden en gemeenten. Het is de rol van de gemeente om dit te beoordelen bij vergunningaanvragen. “Banken hebben geen formele verantwoordelijkheid in dit kader”, aldus de minister. “Het is overigens alleen maar toe te juichen als banken die agrarische ondernemers een lening verstrekken hen wijzen op maatregelen voor brandpreventie en hier eventueel extra eisen aan stellen.”

Dierenwelzijn

Futselaar vroeg Schouten ook om druk uit te oefenen op banken waarvan de overheid aandeelhouder is om meer aandacht te hebben voor dierenwelzijn. Dat doet Schouten niet. De banken moeten zich volgens haar bewust zijn van hun maatschappelijke positie, maar dit betekent niet dat de onderneming zichzelf per definitie strengere normen zou moeten opleggen.

Beheer
WP Admin