Foto: ANP AlgemeenNieuws

Schouten neemt regie bij verduurzamen veehouderij

Minister Carola Schouten van landbouw houdt zelf de regie bij het verduurzamen van de veehouderij. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het verduurzamen van de veehouderij. Als het proces te traag gaat, zal ze wet- en regelgeving toepassen.

Schouten geeft aan dat ze met de veehouderij en maatschappelijke organisaties in gesprek is over het verder verduurzamen van de sector. Dit gebeurt in lijn met haar toekomstvisie voor de landbouw die ze in september heeft gepresenteerd.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president arriveert op het Binnenhof. - Foto: ANP

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president arriveert op het Binnenhof. – Foto: ANP

Bij het realiseren van de doelen en het verduurzamen van de veehouderij wordt vooral gekeken naar het opstellen van meetbare doelen en resultaten voor de overheid, ondernemers en maatschappelijke partijen. Deze doelen moeten in de loop van 2019 duidelijk worden. Dit is het vervolg op de Monitoring Verduurzaming Veehouderij 1.0.

De minister vindt dat er vanuit de overheid meer coördinatie op het verduurzamingsproces moet komen, meer samenhang in overheidsbeleid en dat samen met sectoren de voortgang moet worden bewaakt, waarbij wordt bijgestuurd als dat nodig is. “Ik wil hier zelf de regie op voeren en stel daarom geen externe regisseur aan. Als de omslag stagneert of te traag gaat, zal de overheid vanuit haar publieke verantwoordelijkheid wet- en regelgeving toepassen”, waarschuwt Schouten.

Beheer
WP Admin