Foto: Lex Salverda AlgemeenNieuws

Schouten: EU-eis voor sleepvoetbemester niet onderbouwd

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de eis van de Europese Commissie om de sleepvoetbemester op klei- en veengronden alleen aan te wenden bij een buitentemperatuur van 20 graden of lager.

Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in antwoorden op vragen uit de Eerste Kamer. Schouten geeft aan dat ze dat tot het eind van de onderhandelingen over de verlenging van de derogatie van de Nitraatrichtlijn heeft aangevoerd bij de Europese Commissie. Zij heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt dat ze niet blij is met de toch opgelegde voorwaarde. Maar “in de context van de onderhandelingen en de gewenste duidelijkheid over de verlenging van de derogatie was dit echter het maximaal haalbare”, aldus de minister.

Voorwaarden emissie van ammoniak

Dat de Europese Commissie ook nadere voorwaarden heeft gesteld aan de emissie van ammoniak, kan de minister op zich billijken, omdat ammoniakemissie uiteindelijk ook leidt tot depositie in oppervlaktewater. De Nitraatrichtlijn is gericht op de de bescherming van het oppervlaktewater. De meeste voorwaarden die de Europese Commissie in de derogatie oplegde, waren in Nederland in de bestaande regelgeving opgenomen. Dat gold niet voor de extra voorwaarde bij het gebruik van de sleepvoetbemester.

Beheer
WP Admin