Foto: ANP AlgemeenNieuws

Schouten: boomaanplant op erf aantrekkelijker maken

De komende 10 jaar moet er elke dag ongeveer 10 hectare bos bijkomen. Dat hebben de provincies afgesproken met landbouwminister Carola Schouten.

Doel van de afspraak is dat er tot 2030 37.000 hectare bos extra is aangeplant. De minister wil het voor boeren aantrekkelijker maken om bomen te planten op het boerenerf.

Overijssels gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat provincies en rijk samenwerken om een landschap met hoge kwaliteit achter te laten aan volgende generaties, inclusief bomen, struiken en houtwallen buiten het bos.

15.000 hectare bos realiseren

De nieuwe bossen moeten deels worden gerealiseerd binnen het Natuurnetwerk Nederland. Terreinbeherende organisaties als LandschappenNL en Staatsbosbeheer zullen samen met particuliere grondeigenaren gezamenlijk zo’n 15.000 hectare bos realiseren. Daarnaast zoeken rijk en provincies naar mogelijkheden voor de aanleg van zo’n 19.000 hectare bos bij steden, dorpen en overgangszones tussen natuur- en landbouw.

Daarnaast voorziet het plan in het compenseren van bos dat wordt gekapt om ruimte te bieden voor andere natuurtypen zoals heide (3.400 hectare). Het merendeel van de bossen worden op landbouwgrond gerealiseerd.

Beheer
WP Admin