Scheurverbod in natuurgebied nog niet van de baan AlgemeenNieuws

Scheurverbod in natuurgebied nog niet van de baan

Het scheurverbod van blijvend grasland in natuurgebieden wordt niet versoepeld.

De Europese Commissie heeft een verzoek van Nederland daarover afgewezen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer. Nederland heeft eind november een verzoek tot versoepeling ingediend. Daarin wordt verzocht om een meer flexibele toepassing van de regels. Binnen Natura 2000 gebieden geldt nu voor alle blijvend grasland een scheurverbod. Ook scheuren en vervolgens weer inzaaien is niet toegestaan. Het is een van de vergroeningseisen binnen het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Doelen van de Habitatrichtlijn

Het verzoek tot versoepeling staat al in een aangenomen motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts uit 2016. Over aanpassing zijn diverse gesprekken gevoerd met de Commissie en met provincies en boeren in de betreffende gebieden. Eind maart heeft de Commissie een afwijzende reactie op het Nederlandse verzoek gestuurd volgens LNV. De gevraagde versoepeling past niet binnen de doelen van de Habitatrichtlijn volgens de Commissie, mede omdat het aantal weidevogels daalt in Nederland.

De Commissie geeft echter ook aan dat een mogelijkheden zijn om nu aangewezen kwetsbare graslanden ‘aan de aanwijzing te onttrekken’. Daarover blijft LNV in gesprek met Brussel aldus minister Schouten.

Beheer
WP Admin