AlgemeenAchtergrond

Schadepost stikstofgebruik vooral door gezondheidsschade mens

Petten – Stikstof veroorzaakt jaarlijks in Europa voor 70 tot 320 miljard euro schade. Dat blijkt uit onderzoek door meer dan tweehonderd experts uit 21 Europese landen.

De schade wordt vooral veroorzaakt bij de volksgezondheid. Het is voor het eerst dat er aan de negatieve gevolgen van het gebruik van stikstof een schadebedrag is verbonden.

Overmatig stikstofgebruik veroorzaakt vervuiling van lucht, bodem en water. Met name ammoniak en stikstofoxiden veroorzaken hoge kosten voor de volksgezondheid.

De onderzoekers concluderen dat ten minste 10 miljoen Europeanen mogelijk worden blootgesteld aan drinkwater met nitraatconcentraties boven de aanbevolen waarde. Daarnaast zorgen de nitraten voor giftige algenbloei en doden ze het leven in de zee, met name in de Noordzee, de Baltische Zee en bij Bretagne. Stikstofhoudende luchtverontreiniging door landbouw, industrie en verkeer in stedelijke gebieden verhoogt de fijnstofconcentraties in de lucht, waardoor de levensverwachting in Midden-Europa met meerdere maanden afneemt.

Bijna de helft van de wereldbevolking is voor voedsel afhankelijk van stikstofhoudende meststoffen. Maar toch zijn maatregelen om de gevolgen van stikstofvervuiling te beheersen noodzakelijk”, zegt Mark Sutton van het Britse Centre for Ecology en Hydrology. Spaarzamer omgaan met meststoffen, minder vleesconsumptie, zuiniger omgaan met brandstoffen en overstappen tot duurzame energie zijn volgens de onderzoeker oplossingsmogelijkheden.

Nederland is een van de meest stikstofintensieve landen van Europa, terwijl Nederland ook voorop loopt met het reduceren van de stikstofintensiteit.

Volgens het rapport is de aanpak van het stikstofprobleem te verdeeld tussen landen. De onderzoekers pleiten voor een gecoördineerde internationale aanpak.

Beheer
WP Admin