Akkerbouwers Martin de Visser en Jan van Bavel in Lelystad hebben op zware kleigrond schade in hun uien en suikerbieten door stofstormen op 22 mei. De baan die de wind schuin over de kavel trok is in het gewas nog duidelijk te zien. - Foto's: Sytze Bakker AkkerbouwReportage

Schade in Flevolandse gewassen door nat voorjaar

In de Noordoostpolder is dit voorjaar door overvloedige regen zoveel schade ontstaan dat de gewassen dat in de rest van het seizoen niet meer inhalen. Op zware grond bij Lelystad is zelfs stuifschade ontstaan.

Martin de Visser toont hier de stand van de zaaiuien die weer herstellende zijn van de heftige stuifwind. Net in de luwte van de Knardijk staan de uien wat beter, maar dat is op de foto minder goed zichtbaar.

De kleine suikerbieten zijn gewoon weggewaaid of afgedraaid. Hier een herstellend plantje, maar die zal de groei niet meer inhalen.

Waar de wind vrij spel had, hebben de bieten een holle stand.

Het loof van de Innovators is nog vrij klein wanneer de planten aan de knolzetting beginnen. Dit is op meerdere plaatsen zichtbaar. Telers vragen zich af of de planten nog wel voldoende productieapparaat vormen.

Bij Jan van Bavel staan de suikerbieten ook hol. Maar volgens van Bavel niet alleen door stuiven maar ook door de bodemherbicide die de afgezwakte planten de das om deed.

Ook Van Bavel heeft een duidelijke schade in de zaaiuien. Pijpen van planten zijn weggevallen of ze hebben een groeiachterstand opgelopen. Ook hier zou een bespuiting met bodemherbicide een rol kunnen spelen. De uien zijn een keer geschoffeld om wat lucht in de grond te brengen.

De biologische zaaiuien van Van Bavel staan er opvallend goed bij. Deze hebben minder last gehad van stuiven en uiteraard ook niet van bodemherbiciden.

In het noorden van de NOP is op 25 mei 70 millimeter water gevallen, met waterschade als gevolg. Op landbouwbedrijf De Groot in Creil is veel schade in een perceel pootaardappelen.

Volgens bedrijfsleider Remy Metselaar liep het water uit de sloot het perceel op. Ondanks de afwateringsbuizen door de kopakker duurde het te lang voordat het water weer weg was.

De schade is hier extra groot omdat het om miniknollen gaat die grotendeels verrot en dus helemaal weg zijn. Metselaar toont hier een verrotte miniknol.

Op de rest van het perceel is nauwelijks schade. De grond is wel hard en de planten waren nog klein op het moment dat ze knollen gingen vormen.

Op het bedrijf is net begonnen met de selectie van de aardappelen. Door de vele regen zijn de ruggen nu keihard, daarom is een stevige vork nodig om de afwijkende planten er uit te halen.

Beheer
WP Admin