Foto: Input Output Fotografie AkkerbouwNieuws

Schaalvergroting voor rendement nieuwe technieken

Schaalvergroting is in de akkerbouw nodig om nieuwe technieken rendabel te maken.

Dat stelt Joris Baecke, akkerbouwer en portefeuillehouder gewasbescherming bij LTO Nederland. Hij sprak op het webinar ‘Kan de akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie?’ van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. “Voor behoud van rendement zal die schaalvergroting onverminderd doorgaan.“Bovendien”, zegt Baecke, “nemen bedrijven andere over, simpelweg omdat er niet genoeg opvolgers zijn om ze allemaal zelfstandig overeind te houden”.

Scherpe tweedeling tussen groot en klein

Leon Noordam, vennoot in het akkerbouwbedrijf Novifarm en voorzitter van de innivatiegroep H-Wodka, verwacht een scherpe tweedeling tussen groot en klein; grote bedrijven die blijven doorgroeien en kleinere bedrijven met erg specialistische teelten.

Akkerbouw over tien jaar anders

Los van de schaalvergroting verwacht Backe niet dat de akkerbouw er over tien jaar heel anders zal uitzien. Hij ziet risico’s voor open teelten, waarvoor meer chemische middelen verdwijnen dan er bijkomen. “Zeker zijn er uitdaginen, daarvoor moeten we oplossingen vinden. Maar in tien jaar komt er geen grote omslag. We zullen we stappen zetten, steeds met behoud van rendement voor de teler.”

Behalve schaalvergroting aan de basis verwacht Baecke consolidatie van bedrijven in de afzetkanalen voor akkerbouwprodukten.

Beheer
WP Admin