Premium
Bij scheuren van grasland komt veel stikstof vrij die moeilijker te benutten is. Na de bouwlandperiode is een gewas te telen met een hoge stikstofbehoefte, zoals aardappelen, voederbieten of mais. De stikstofbemesting is aan te passen aan de te verwachten nalevering. - Foto: Koos van der Spek RundveeAchtergrond

Samenwerking tussen veehouder en akkerbouwer vraagt afstemming

Reacties

  1. Brand als de overheid het gebruik van kunstmest aan banden legt, zal op korte termijn onze zandgrond weer net zo vruchbaar zijn als in de tijd van voor onze grootvaders (begin 1900), de tijd dat de kunstmest opkwam. Onze progressieve rakkers van Links en Rechts denken dat zij de waareid in pacht hebben en planten kunnen laten groeien zonder voeding anders dan de mest van de koeien en varkens die moeten leven van dat land (import mag niet meer > milieu belastend). We zullen zien wanneer de wal het schip keert.

  2. Akkerbouwers op armere zandgronden pieren hun grond heel erg uit. Er zit bijna geen organische stof meer in. Ze willen graag gronden ruilen met de veehouder. Die veehouder krijgt voor enkele jaren die uitgepierde grond van de akkerbouwer zodat de akkerbouwer drie jaar achtereen rooivruchten kan zaaien. In die drie jaar kan de veehouder de grond van de akkerbouwer weer vullen met npk, micro elementen en org stof. Vaak beginnen ze te ruilen bij 1 ha op 1 ha totdat de veehouder gaat zeuren over de ongelijkheid. Daarna wordt het 2 tegen 1 zodat de veehouder nog meer grond van de akkerbouwer kan verrijken. Als veeboeren gaan rekenen gaat de grondruil over.

    1. armer , daar zit wat in. dat is nu net de kloe, er is in nederland een tekort aan mineralen voor gewassen goed te laten groeien

Beheer
WP Admin