AkkerbouwAchtergrond

Saldoberekening suikerbieten

‘Onkruidbestrijding is probleemloos verlopen.’

Klaas Bosch heeft zijn bieten in de eerste week van april mooi op tijd gezaaid. De opkomst was goed. “De bodemherbiciden hebben hun werk goed gedaan, omdat er in het begin van het voorjaar toch geregeld een beetje water viel. De onkruidbestrijding verliep daardoor probleemloos”, zegt Bosch. Wel was er wat aardappelopslag. Op een perceel van 3,5 hectare had hij een week werk om de opslagplanten met glyfosaat te stippen. Daarna stonden de bieten mooi schoon. In juni was het overwegend droog. De zware buien die al vroeg in het seizoen maar ook in de eerste weekvanjuli in Noord-Nederland vielen, bleven toch wat meer in het veenkoloniale gebied hangen en gingen steeds wat onder het Lauwersmeergebied door. Het saldo is vergelijkbaar met dat van vorig jaar: 5 ton bieten per hectare meer, maar €5,00 minder per ton bieten ingeschat. De toegerekende kosten zijn ruim € 100 per hectare hoger.

[([002_rb-image-1609934.jpeg]:inzetgroot)]

 

.