Met de uitspraak wil RvS duidelijkheid scheppen over hoe provincies de stikstofuitstoot van koeien in de wei kunnen beoordelen bij de aanvraag van natuurvergunningen. - Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

RvS: vaak geen extra stikstofuitstoot bij koe in de wei

Weidegang van melkvee zal in veel situaties niet zorgen voor extra stikstofuitstoot op beschermde natuur. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Met de uitspraak van woensdag 12 oktober wil de Raad van State duidelijkheid scheppen over hoe provincies de stikstofuitstoot van koeien in de wei kunnen beoordelen bij de aanvraag van natuurvergunningen. De Raad van State oordeelde al eerder dat weiden en bemesten niet vergunningsvrij is.

Emissie intern salderen

De hoogste rechter concludeert dat de emissie van het weiden van vee weggestreept kan worden (intern gesaldeerd) tegen de afname van emissie. Dit omdat op deze grond dan minder mest uitgereden wordt. Voorwaarde hiervoor is dat de veehouder de grond altijd maximaal mocht bemesten.

Milieuorganisaties voerden bij de rechtbank aan dat dit niet tegen elkaar weggestreept zou mogen worden. Daar gaat de Raad van State niet in mee.

Weidegang geen belemmering voor nieuwe vergunning

In veel praktijksituaties betekent dit dat er geen juridische belemmering is om nieuwe natuurvergunningen te verlenen. Een boer moet dan bij een vergunningsaanvraag gegevens over de gronden aanleveren waarop het bedrijf koeien wil weiden.

Van belang is daarbij dat de wei waarin de koeien lopen op een referentiedatum (10 juni 1994) al de bestemming landbouwgrond had en als landbouwgrond in gebruik was. Daarnaast mogen in latere bestemmingsplannen geen beperkingen aan bemesten zijn opgelegd. Ook is van belang welke gewassen er op de grond geteeld mochten worden en of sinds 2006 altijd gebruik als grasland toegestaan is.

Eén vergunning voor koeien in stal en in wei

De uitspraak van de Raad van State gaat over een vergunningsaanvraag van een melkveebedrijf in Baambrugge (Utrecht) dat wil uitbreiden. De hoogste bestuursrechter herhaalt dat één gezamenlijke natuurvergunning nodig is: voor zowel de koeien in de stal als de koeien in de wei.

De Raad van State laat desgevraagd weten dat deze uitspraak geen automatisch gevolgen heeft voor bestaande situaties met koeien in de wei. Daarover lopen handhavingszaken, waarin de Raad van State nog uitspraak moet doen.

Al langer is veel te doen om de vraag of er een vergunning nodig is voor het beweiden en bemesten van vee. De Raad van State stelde eerder al dat hiervoor wél een vergunning nodig is. Provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit willen hier echter eigenlijk niet aan. Ze willen dat koeien de wei in kunnen zonder aparte vergunningen. Wat de consequenties zijn van deze uitspraak voor de handhavingszaken, moet blijken.

RvS oordeelt ook weer over emmissiearme vloer

Met de nieuwe uitspraak van de Raad van State sneuvelt ook opnieuw de emissiefactor voor een emissiearme vloer: ditmaal die van de vloer met de code A1.23 op de lijst van emissiearme systemen, de G6-vloer van Swaans Beton. De Raad van State oordeelt dat er te veel onzekerheid is over de emissiefactor om deze te gebruiken bij vergunningsaanvragen. Dat was ook al het geval in de uitspraken van vorige maand.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin