RundveeNieuws

RvS: Subsidie ook mogelijk bij bouw op pachtgrond

Den Haag – Subsidie voor de bouw van een jongveestal had niet geweigerd mogen worden omdat het pachtgrond is waarop de stal gebouwd zou worden. Die conclusie trekt de Raad van State, in een tussenuitspraak, in een zaak die een jonge boer had aangespannen.

De boer had eind 2011 een aanvraag voor subsidie ingediend in het kader van de Regeling LNV-subsidies, onderdeel Jonge landbouwers 2011 (hierna: Regeling). Hij wilde een jongveestal en een mestopslag bouwen. Dat verzoek werd door het ministerie van Economische Zaken (EZ) afgewezen in 2012. Vervolgens werd tot tweemaal toe het beroep dat de boer hiertegen instelde, ongegrond verklaard. Volgens EZ was de reden van de subsidieweigering het feit dat de grond waarop gebouwd zou worden, gepacht was en niet in eigendom. Gevolg zou zijn dat het eigendom van de stal bij de verpachter terecht zou komen. Volgens EZ is dat niet in overeenstemming met de Regeling.

Daarop stapte de jonge boer naar de rechter. De rechtbank Zeeland-West Brabant vond het ingestelde beroep deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond. De rechtbank stelt dat een subsidie in het kader van de Regeling gericht is op het investeren in de eigen agrarische onderneming en dat het eigendom van de stal daarom gewaarborgd moet zijn, hetgeen niet het geval was volgens de rechtbank.

Daarop werd door de boer hoger beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS). De boer bracht bij de RvS naar voren dat de Regeling helemaal de eis niet stelt dat het eigendom van de stal gewaarborgd moet zijn en mocht de extra voorwaarde daarom door EZ niet gesteld worden.

De Raad van State gaat hierin mee. Volgens de RvS is het vestigen van een recht van opstal niet als voorwaarde voor subsidieverlening in de Regeling voorgeschreven. Dat EZ het onwenselijk acht om de vestiging van het recht van opstal op andere wijze zeker te stellen, leidt niet tot een ander oordeel, aldus de RvS. Het gevolg is dat de aanvraag niet afgewezen mag worden op grond van het feit dat er geen recht van opstal is gevestigd ten behoeve van de bouw van de jongveestal.

De raad verplicht EZ binnen zes weken met een aangepast of nieuw besluit te komen. Pas daarna zal de RvS een definitieve uitspraak doen.

Beheer
WP Admin