De Raad van State besluit later over DDG. - Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

RvS stelt beslissing omgevingsvergunning Koolen uit

De beslissing over de rechtsgeldigheid van de omgevingsvergunning voor Dutch Dairy Genetics (DDG) in Wichmond is uitgesteld door de Raad van State.

Geactualseerde versie.

De kernvraag is of het bij dit bedrijf gaat om een melkveehouderij of een intensieve veehouderij. Rond deze tijd zou de Raad van State een beslissing hebben genomen nadat eind december de rechtszitting was. DDG, eigendom van Kees Koolen, had van de gemeente Bronckhorst een vergunning gekregen voor het houden van 70 stuks melkvee en 20 stieren.

Twee keer zei rechtbank al: intensief veebedrijf en geen melkveehouderij

Twee keer had een rechtbank in aangespannen procedures al geoordeeld dat er bij dit bedrijf sprake zou zijn van een intensieve veehouderij en niet van een melkveehouderij, waarbij vestiging in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. Dat was ook de reden dat de aanvraag werd aangepast, de 72 stuks vrouwelijk jongvee werden vervangen door 70 stuks melkvee.

Reden uitstel onbekend

De reden van het uitstel door de RvS is niet bekend.

Update: Uitspraak toch eerder dan verwacht

RvS blijkt toch niet de volledige zes weken uitstel nodig te hebben om tot een uitspraak te komen over de omgevingsvergunning. In de agenda van RvS staat dat de beslissing woensdag 8 februari wordt bekendgemaakt.