RVO past enkele mesttabellen voor 2016 aan AlgemeenNieuws

RVO past enkele mesttabellen voor 2016 aan

Voor berekeningen van mestproductie, mineralen in afgevoerde dieren en afvoer van champost in 2016 zijn een aantal tabellen aangepast. Dat meldt RVO.nl.

Het gaat in de eerste plaats om de forfaitaire mestproductienormen voor varkens, kippen, kalkoenen, nertsen en pekingeenden en voor pony’s en paarden. Bij varkens en kippen wordt de mestproductie op vrijwel alle bedrijven berekend volgens de zogenoemde stalbalans, dat blijft onveranderd. De normen waarmee gecorrigeerd wordt voor verliezen van stikstof naar de lucht zijn voor varkens en kippen wel verlaagd. De nieuwe normen staan hier, in tabel 4.

Stikstof en fosfaat

Verder zijn in 2016 de gehalten stikstof en fosfaat in opfokhennen en -hanen, ouderdieren vleeskuikenrassen en vleeskuikens aangepast. De normen per dier zijn licht verhoogd. Daarnaast moeten de opfokhennen en -hanen nu ongeveer 20 weken oud zijn en ouderdieren van vleeskuikensrassen ouder dan 20 weken zijn. De gewijzigde normen staan in deze tabel.

De derde wijziging betreft de gehalten stikstof en fosfaat van champost. In deze categorie is er een mestsoort toegevoegd, namelijk gescheiden champost met mestcode 117. De nieuwe normen staan in 5a Mestcodes 2016 – 2017.

Meer mestverwerking in Zuid en Oost

Een andere belangrijke wijziging voor 2016 is de verhoging van de mestverwerkingspercentages in mestregio’s Oost en Zuid. In Oost geldt in 2016 voor de verwerkingsplicht van het fosfaatoverschot een percentage van 35% (was 30%). In Zuid is het percentage verhoogd van 50 naar 55%. Alle informatie over de mestverwerkingsplicht, de percentages en vrijstellingen staat op de website van RVO.nl.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin