Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

RVO.nl maakt fosfaatrechten bedrijven openbaar

Vanaf 15 januari zijn de fosfaatrechten van bedrijven die deze rechten ontvangen hebben, openbaar.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) maakt vanaf 15 januari de fosfaatrechten openbaar van alle bedrijven die in 2018 van deze rechten hebben ontvangen.

Meststoffenwet

Dit meldt de dienst in een schrijven aan veehouders. Als reden wordt genoemd dat dit een verplichting is die voortvloeit uit de Meststoffenwet. Op de website van RVO.nl worden ook de gegevens getoond van al gestopte bedrijven en bedrijven die hun rechten hebben verkocht.

Bezwaar

De gepubliceerde gegevens kunnen nog worden gewijzigd als gevolg van juridische procedures. De publicatie blijft echter in stand. Bezwaar is wel mogelijk tegen vermelding van gegevens als die in strijd is met de Privacywet.

Beheer
WP Admin