RVO.nl heeft handen vol aan uitbetaling toeslagrechten AlgemeenNieuws

RVO.nl heeft handen vol aan uitbetaling toeslagrechten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft de handen vol aan de tijdige uitbetaling van de toeslagrechten, de vergoedingen voor vergroening, jonge landbouwers en graasdieren. ,,Het is nieuw en complexer”, zegt Marco Weening, ketenregisseur bij RVO.nl. De overheidsinstantie heeft extra mensen ingezet om de verwerking van de aanvragen tijdig te verwerken.

Weening gaf met een aantal collega’s toelichting op het betaalschema voor de subsidieregelingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hij gaat ervan uit dat voor het eind van deze maand 30% van de boeren die recht hebben op een vergoeding, een voorschot van 70% krijgen. Dat gaat om boeren waarvan de aangifte administratief geheel is gecontroleerd.

RVO.nl heeft dit jaar niet alleen te maken met veranderde regelingen, maar ook met een een verlengde termijn voor de gecombineerde opgave, op verzoek van LTO Nederland en de Tweede Kamer. Die termijn betekent ook dat RVO.nl meer tijd nodig heeft voor de verwerking van de gegevens.

Volgend jaar eerder uitbetaald

RVO.nl gaat ervan uit dat volgend jaar de afwikkeling van de aanvragen sneller zal gaan. Dit jaar hebben ondernemers gegevens voor het eerst moeten aanmelden, waardoor soms vertraging ontstaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om de controle op registraties bij de Kamer van Koophandel of private overeenkomsten met andere boeren, die moeten worden gecheckt.

Daarbij komt dat boeren dit jaar meer percelen hebben geregistreerd dan andere jaren. Ook dat heeft geleid tot een extra controle door RVO.nl

€750 miljoen rechtstreekse betalingen

Nederland mag €750 miljoen aan rechtstreekse betalingen uitkeren. Het merendeel daarvan gaat naar de basisbetaling (ongeveer 2/3 deel), €225 miljoen is uitgetrokken voor de vergroening, €15 miljoen voor jonge landbouwers en €3,5 miljoen voor graasdieren.

De gemiddelde waarde van de basisbetaling bedraagt in 2015 €288,98 per hectare.

Vanaf begin volgende maand gaat RVO.nl over tot de betaling van  het vergroeningsbedrag (€125,16 per hectare), de steun voor jonge boeren (€52,96 per hectare tot een maximum van 90 hectare) en de graaspremies (€160 per rund, €24 per kip). RVO.nl gaat ervan uit dat voor 1 februari van het volgend jaar 90 procent van de aanvragers een betaling hebben ontvangen. Na 1 februari volgen de definitieve betalingen voor degenen die een voorschot hebben gehad. Dan worden ook de betalingen van de vergroening voor akkerbouwers gedaan. Betaling voor de graasdieren begint 12 april 2016. Voor 1 juli moeten alle betalingen zijn afgerond.

Meer rechten toegekend dan budget

In Nederland worden iets meer betalingsrechten toegekend, dan op grond van het budget beschikbaar is. Er is ongeveer €506 miljoen beschikbaar, terwijl Nederland voor €521 miljoen (+3 procent) aan rechten toekent. Er is altijd een deel van de rechten dat niet wordt uitbetaald (bij voorbeeld vanwege te laat indienen van de aanvraag of vanwege andere kortingen). Om dat geld niet te ‘verliezen’ is deze constructie toegepast, met toestemming van de Europese Commissie.

Nu is gebleken dat voor 2015 iets te ruim is gerekend. Om te zorgen dat Nederland niet meer uitbetaalt dat de EU toestaat, moeten de rechtstreekse betalingen met 0,728% worden aangepast naar beneden.

Staatssecretaris Martijn van Dam meldt dinsdag bovendien in een brief aan de Tweede Kamer dat de Europese Commissie 1,39 procent van het uit te keren geld reserveert voor crisisuitgaven. Daarvoor heeft de EU een bedrag van meer dan €440 miljoen gereserveerd. Als de uitgaven niet worden gebruikt, worden ze volgend jaar alsnog uitgekeerd aan de boeren.

Beheer
WP Admin