Foto: Joris Telders AlgemeenNieuws

RVO.nl heeft 98,5% van aanvragen 2018 afgehandeld

RVO.nl heeft eind februari ruim 98,5% van de aanvragen voor betalingsrechten in 2018 afgehandeld.

Per 22 februari waren 43.870 aanvragen volledig afgehandeld, dat is inclusief 906 aanvragen die zijn afgewezen meldt RVO.nl. 658 aanvragen moeten nog afgehandeld worden, bijna 1.100 aanvragers kregen alleen hun basispremie uitbetaald.

Per 1 maart is de uitbetaling van de graasdierpremie gestart. Dat is een aparte regeling waar aanvragers een afzonderlijke beslissing ontvangen. Uiterlijk 30 juni 2019 hebben alle aanvragers een beslissing op hun aanvraag ontvangen, meldt RVO.nl.

Beheer
WP Admin