RundveeAchtergrond

RVO.nl corrigeert recordaantal slachtingen

De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft het aantal slachtingen in week 49 aangepast.

De dienst meldde eerder vorige week een recordaantal slachtingen van 15.338 runderen. Dit bleek echter niet juist, het aantal slachtingen werd in de loop van de week gecorrigeerd naar 13.044. RVO.nl verklaart het verschil door een dubbeltelling van gegevens.

Het gecorrigeerde aantal slachtingen blijft groot. Aan het verloop van de slachtingen van de afgelopen maanden is te zien dat melkveehouders meer koeien uitstoten. In week 3 van dit jaar werden voor het laatst meer dan 13.000 runderen geslacht.

Handelaren gaven aan dat het aanbod van slachtkoeien vorige week (week 50) nog wel eens wat groter kon zijn dan in week 49. Uit de gegevens van RVO.nl blijkt dat dit ook het geval is geweest. Het aantal runderslachtingen liep op tot 13.844. Ook deze week wordt er nog veel slachtvee verwacht. Melkveehouders proberen de melkaanvoer nog iets in te perken nu de melkprijs flink gedaald is. Ook voor de aankomende maanden wordt een verdere daling van de melkprijs verwacht. Het aanbod van slachtkoeien zal dan ook nog wel even op een hoog niveau blijven.

In totaal zijn er dit jaar, tot en met week 50, 504.326 runderen geslacht. Dit zijn er bijna 21.000 meer dan vorig jaar. Ook in 2012 werden er minder koeien dan dit jaar geslacht, in de voorgaande jaren lag het aantal slachtingen wel hoger.